Uutiset

Takaisin

Metsää poltetaan suojelualueella Rautavaaralla

13.6.2019

Metsähallitus ennallistaa metsää tulen avulla, Älänteen Natura-alueella, Pohjois-Savossa, perjantaina 14.6.2019. Ennallistamispoltto on osa EU-rahoitteista Paahde LIFE -hanketta, jossa työskennellään metsäpaloista hyötyvien lajien hyväksi. Ennallistettava metsä on 90-vuotiasta männikköä, ja alueen pinta-ala on noin viisi hehtaaria.

Kuva: Tuomas Haapalehto.

Metsäpalot ovat kuuluneet tuhansia vuosia pohjoisten havumetsien kesiin. Monet metsälajimme ovat sopeutuneet paloihin tai ovat suorastaan riippuvaisia niistä. ”Metsäpaloissa syntyy kuollutta ja hiiltynyttä puuta, jota moni uhanalainen laji tarvitsee. Esimerkiksi kulokauniainen ja kaskikeiju hyötyvät metsänpoltosta. Poltot ovat ekologisesti paras ja luonnollisin tapa ennallistaa havumetsiä”, kertoo Metsähallituksen suojelubiologi Anna-Riikka Ihantola.

Paloista hyötyvillä hyönteislajeilla on erityisiä aistinelimiä, joilla ne havaitsevat palaneet alueet kaukaa, ja ne hyödyntävät paloalueet uutena elinympäristönään. Hyönteisten perässä tulevat esimerkiksi pohjantikat, jotka naputtelevat kovakuoriaistoukkia puiden kaarnan alta.

Ennallistamispolton tavoitteena on vaihteleva palon jälki: valtaosa puista jatkaa kasvuaan ja vain pieni osa kuolee. Metsä jää polton jälkeen kehittymään itsekseen, joten metsän rakenne monipuolistuu uusien taimien kasvaessa kuolleiden puiden tilalle.

Metsähallituksella on reilut 50 aluetta kattava palojatkumoalueverkosto, jonka avulla pyritään takaamaan palaneiden elinympäristöjen tarjonta eri puolilla Suomea. Pohjois-Savossa uhanalaista palolajistoa on säilynyt, koska metsänhoidolliset kulotukset ovat ylläpitäneet palojatkumoa kaskikulttuurin hiipumisen jälkeen.

”Otolliset poltto-olosuhteet ovat monen tekijän summa: täytyy olla riittävän kuivaa, muttei liian tuulista ja tuulen pitää käydä sopivasta suunnasta. Toivomme, että perjantain palo etenee, vaikka kosteutta on hiukan liikaa,” kertoo polton johtaja, suunnittelija Marko Haapalehto.

Poltto on huolellisesti suunniteltu ja valmisteltu, jotta toteutus on turvallista. Poltosta muodostuu runsaasti savua, joka on havaittavissa laajalla alueella polton aikana ja parin päivän ajan polton jälkeen. Poltettava alue sijaitsee Älänteen suojelualueen Harjuntakanen-järven länsirannan rinteessä.

Metsähallitus teki Euroopan ensimmäisen pystymetsän ennallistamispolton kesäkuussa 1989 Pohjois-Karjalan Patvinsuolla. 30 vuoden aikana Metsähallitus on tehnyt yli 200 ennallistamispolttoa 100 suojelualueella. Poltoilla matkitaan luontaisia paloja, jotka ovat tärkeitä pohjoisten metsien monimuotoisuudelle. Polttojen toteutus vaatii kovaa ammattiosaamista.

Lisätietoja