Uutiset

Takaisin

Hossan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma on saanut sinetin

28.8.2019

Metsähallitus on laatinut Suomussalmen ja Taivalkosken kuntien sekä Kuusamon kaupungin alueella sijaitsevalle Hossan kansallispuiston alueelle hoito- ja käyttösuunnitelman, joka on pitkän aikavälin (10-15 vuotta) strateginen suunnitelma. Ympäristöministeriö on vahvistanut suunnitelman heinäkuussa. Hoito- ja käyttösuunnitelman pohjana ovat Hossan kansallispuiston perustamislaki ja luonnonsuojelulaki.

Läskipyöräilyä Kokalmuksen kierroksella Hossassa. Kuva: Esa Turunen/Metsähallitus.

Kaikki kansallispuistoille tehtävät hoito- ja käyttösuunnitelmat ovat Ympäristöministeriön vahvistettavia. Metsähallituksen laatimalla suunnitelmalla ohjataan kansallispuiston kehittämistä ja sen tavoitteena on alueen eri käyttömuotojen yhteensovittaminen ottaen huomioon alueen luonto- ja kulttuuriarvot. Hossan keskeisimpiä käyttömuotoja ovat mm. matkailu- ja virkistyskäyttö, kalastus ja metsästys.

Vahvistamiskirjeessään Ympäristöministeriö korostaa suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja erityisesti lisääntyvän kävijämäärän vaikutusten seurannan tärkeyttä alueen luonnonarvojen sekä ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden kannalta.

Ministeriö toteaa, että suunnitelma selkiinnyttää ja ohjaa alueen käyttöä, millä on myönteistä vaikutusta myös kansallispuiston luonnonarvoille. Alueen hoidolle ja käytölle suunnitelmassa asetetut tavoitteet ovat sopusoinnussa kansallispuiston perustamistarkoituksen ja suojelutavoitteiden kanssa. Ministeriö suosittelee suunnitelmassa esitettyjen laji-inventointien, aapasoiden ennallistamisen, metsien ennallistamispolttojen sekä virtavesien kunnostusten toimeenpanon kiirehtimistä osana uuden hallitusohjelman sisältämää elinympäristöjen tilan toimintaohjelmaa.

Hoito- ja käyttösuunnitelman ohella Hossan kansallispuistolle on laadittu luonnonsuojelulain (1096/1996) mukainen järjestyssääntöluonnos, joka on ollut lausuntokierroksella touko-kesäkuussa 2019. Säännöllä määritellään alueen käyttöä koskevat tarpeelliset rajoitukset ja se koskee kaikkia alueen käyttäjiä.
Suunnitelmaan liitteineen voi tutustua Metsähallituksen nettisivuilla (www.metsa.fi).

Hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittu osana Pohjoinen Periferia ja Arktis-ohjelman rahoittamaa ASCENT-hanketta.
 
Lisätietoja