Uutiset

Takaisin

Hämeen luontokohteiden käyntimäärissä on alkuvuonna ollut huikea nousu

9.9.2019

Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen kansallispuistot houkuttelivat ennätyspaljon retkeilijöitä tänä kesänä. Suurinta käyntimäärien kasvu oli Torronsuolla, mutta myös Liesjärvellä ja Päijänteellä sekä Evon retkeilyalueella ja Aulangon luonnonsuojelualueella käyntimäärät kasvoivat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Käyntimäärien kasvu aiheuttaa lisäpaineita puistojen rakenteille, teille, pysäköintialueille sekä huollolle.

Liesjärven kansallispuisto, Korteniemen perinnetila. Kuva: Sannamari Ratilainen

Retkeily ja luonnossa liikkuminen kiinnostavat yhä useampia. Mukava lumitalvi ja upeat retkeilysäät koko alkuvuoden ajan näkyivät luonnossa liikkuvien määrän kasvuna. Viime vuoden helteet verottivat kävijöitä erityisesti suo- ja metsäkohteilla, joten suuret käyntimääränousut johtuvat osittain vertailuvuoden alhaisemmista käyntimääristä. Lisäksi Torronsuon ja Liesjärven kansallispuistot ovat myös olleet esillä mediassa mm. retkeilyohjelmissa, mikä osittain selittää uusien kävijöiden kiinnostusta kohteille. Myös kohteiden saavutettavuus Etelä-Suomesta on hyvä.

Leppoisat veneilysäät näkyvät myös Päijänteen kansallispuiston kysynnän kasvuna. Pitkät metsäpalovaroituksetkaan eivät vähentäneet kiinnostusta retkeilyyn. Ikävä lieveilmiö tänä kesänä on kuitenkin ollut tulien tekeminen metsäpalovaroituksen aikana sekä luvattomat nuotiot kansallispuistojen alueilla. Tulenteko on sallittua ainoastaan kansallispuiston rakennetuilla tulentekopaikoilla. Tulenteko ei ole jokamiehenoikeus, vaan vaatii aina maanomistajan luvan. Tulipaikkojen määrä ja sijainti on määritetty siten, että ne eivät vahingoittaisi arvokkaita luontotyyppejä ja lajeja suojelualueilla ja että maaston kuluminen olisi mahdollisimman vähäistä.

Puistonjohtaja Tuula Peltonen iloitsee, että ihmiset ovat löytäneet kansallispuistot virkistys- ja liikuntapaikkoina. Hän muistuttaa kuitenkin lisääntyvien käyntimäärien tarkoittavan samalla myös ohjauksen tarpeen, polttopuun kulutuksen ja käymälöiden tyhjennystarpeen kasvamista. Myös reittien kestävöinnille on paikoin tarvetta. Monet positiivisen ongelman lieveilmiöistä ovat korjattavissa lisäresursseilla. Riittävän budjettirahoituksen varmistaminen Luontopalveluille palvelurakenteiden kunnossa pitämiseen ja luonnonsuojelutyöhön tukee kestävän luontomatkailun kehittämistä.

Tammi-heinäkuun 2019 käyntimäärät Kanta- ja Päijät-Hämeen kansallispuistoissa ja muilla luontokohteilla.

Kansallispuisto Käynnit 1.1.-31.7.2019* Kasvua vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna
Liesjärvi 30 655 11 %
Päijänne 10 519 15 %
Torronsuo 26 331 79 %
Evon retkeilyalue 46 137 9 %
Aulangon luonnonsuojelualue 305 883 14 %
* Huom. Tarkennukset mahdollisia. Metsähallitus julkaisee viralliset vuoden 2019 käyntimäärät vuodenvaihteen jälkeen.    


Lisätietoja: