Luontoon.fi-sivustoa uudistetaan. Uudistustyötä tehdään pidemmän aikajakson aikana. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Luontoretken alkupiste

Luontoon.fi antaa ajantasaiset tiedot kansallispuistojen ja muiden Metsähallituksen retkikohteiden palveluista. Retkeile ja virkisty upeissa luontokohteissa!

Uutisia

Takaisin

Metsähallitus kulottaa harjumetsää Savonlinnan Pihlajavedellä 14.6.

13.6.2018

Metsähallitus hoitaa Savonlinnan Pellossalon eteläosassa Pihlajaveden luonnonsuojelualueeseen kuuluvaa Nenäniemen harjumetsää kulottamalla noin 1 hehtaarin alan torstaina 14.6.2018.

Kulotus voidaan toteuttaa metsäpalovaroituksesta huolimatta erityistä varavaisuutta noudattaen. Pelastuslaitos on tietoinen kulotuksesta.

Poltosta muodostuu runsaasti savua, joka on havaittavissa melko laajalla alueella polton aikana ja seuraavan päivänä.

Tuli kuuluu olennaisena osana harjumetsiin, jotka kuivina elinympäristöinä ovat palaneet luonnostaan kaikkein useimmin. Harjumetsien paahderinteet ovat edustavimmillaan valoisia ja metsänpohjalla on paljaita kivennäismaalaikkuja, jotka tarjoavat soveliaan elinympäristön niihin erikoistuneille lajeille.

Luonnonsuojelualueilla paahderinteitä palautetaan lähemmäs luonnontilaa tehokkaimmin kulottamalla, millä saadaan avattua metsänpohjaa. Varttuneet männyt säilyvät valtaosin elossa pinnanmyötäisesti etenevässä palossa, mutta palo tuottaa myös hiiltynyttä kuollutta puuainesta, joka on paahteisella paikalla lahotessaan arvokasta lahopuulajistolle.

Lisätietoja