Luontoon.fi-sivustoa uudistetaan. Uudistustyötä tehdään pidemmän aikajakson aikana. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Luontoretken alkupiste

Luontoon.fi antaa ajantasaiset tiedot kansallispuistojen ja muiden Metsähallituksen retkikohteiden palveluista. Retkeile ja virkisty upeissa luontokohteissa!

Uutisia

Takaisin

Pohjoisten Life-hankkeiden vetäjät koolla Punkaharjulla

12.6.2018

Punkaharjulla järjestetään pohjoisten LIFE-hankkeiden kokoontuminen 11.-13.6.2018. Koolla on 70 asiantuntijaa LIFE-hankkeista Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Liettuasta ja Latviasta sekä Europan Komission tarkastajia. Päivien aikana pureudutaan kaikkia osallistujia yhdistävään hankemaailmaan ja sen koukeroihin. Osallistujat majoittuvat Hotelli Punkaharjussa ja Kruunupuistossa ja itse kokous järjestetään Suomen Metsämuseo Lustossa.

Retkillä tutustutaan Saimaannorppa LIFE-hankkeen puitteissa Pihlajaveteen ja saimaannorppaan. Saimaannorppa on yksi maailman harvinaisimmista hylkeistä. Niitä elää Saimaalla 370-380 yksilöä. Saimaannorppa-LIFE hankkeessa edistetään saimaannorpan suojelua. "Talvella kasattiin apukinoksia helpottamaan norppien pesintää. Keväällä on tarkistettu pesintäpaikkoja jäitä pitkin liikkuen huhtikuussa ja toukokuussa sukeltamalla. Viime talvena arvioidaan syntyneen kaikkiaan 86 saimaannorpan poikasta", summaa projektipäällikkö Raisa Tiilikainen Metsähallituksesta.

Saimaannorppa. Kuva: Miina Auttila

Tapaamisen aikana retkeillään myös Punkaharjun metsissä pohtien harjumetsien hoitoa sekä luonnonhoidon ja matkailun yhdistämistä. Paahde-LIFE-hankkeessa tehdään töitä Natura 2000 -alueilla ympäri Suomea paahteisten ja aikanaan tulen synnyttämien elinympäristöjen ja niitä vaativien lajien hyväksi. Merenrantaniityillä, dyyneillä, harjuilla, nummilla ja muissa arvokkaissa paahdeympäristöissä tehdään luonnonhoidollisia polttoja, raivataan puustoa ja pensaikkoa, siirtoistutetaan uhanalaisia lajeja ja poistetaan vieraslajeja. "Kuuma ja kuiva toukokuu kuivatti luontoa ja hallitut metsien ennallistamispoltot roihusivat luonnonsuojelualueilla ympäri Suomea. Punkaharjulla harjumetsiä hoidetaan maltillisemmin, paahdelajistolle yritetään raivata tilaa kuntanpoistolla ja harjumetsistä raivataan alikasvospihlajikkoa", kertoo projektipäällikkö Sanna-Kaisa Rautio Metsähallituksesta.

Euroopan unioni myöntää rahoitusta luonnonsuojeluhankkeille LIFE-ohjelmansa kautta. Luontoa ja biologista monimuotoisuutta koskevilla hankkeilla pyritään parantamaan uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelua. Tavoitteena on auttaa panemaan täytäntöön lintu- ja luontotyyppidirektiivit. Monet luontotyypit ja lajit tarvitsevat kertaluonteisia tai toistuvia hoitotoimia, joihin ei budjettirahoituksella useinkaan ole mahdollisuutta. Pitkäkestoiset hankkeet ja kumppanien saaminen mukaan niiden kautta auttavat säilyttämään kohteiden luonnonrikkautta.

MetsäpeuraLIFE on metsäpeuran kannanhoitohanke, jonka tavoitteena on palauttaa laji sen alkuperäisille esiintymisalueille eteläiselle Suomenselälle. "Palautuskohteiksi on valittu Lauhanvuoren ja Seitsemisen kansallispuistot, joihin metsäpeuroja vapautetaan totutustarhauksen jälkeen. Palautusistutusten lisäksi tavoitteena on edistää metsäpeurakannan vahvistumista ja levittäytymistä sekä seurata kannan kehitystä", kertoo projektipäällikkö Sakari Mykrä Metsähallituksesta.

FRESHABIT LIFE IP -hankkeessa kunnostetaan vesistöjä ja luodaan uusia verkostoja ja käytäntöjä vesien tilan parantamiseksi. "Hanke toimii koko maassa ja kumppaneita on yhteensä 30", toteaa Erikoissuunnittelija Jari Ilmonen Metsähallituksesta.

Vastikään alkanut Hydrologia-LIFE-hanke turvaa arvokkainta suoluontoamme ennallistamalla ojitettuja soita ja kunnostamalla puroja, lampia ja arvokkaita lintujärviä", kertoo projektipäällikkö Tuomas Haapalehto Metsähallituksesta.

Lisätietoja