Luontoon.fi-sivustoa uudistetaan. Uudistustyötä tehdään pidemmän aikajakson aikana. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Luontoretken alkupiste

Luontoon.fi antaa ajantasaiset tiedot kansallispuistojen ja muiden Metsähallituksen retkikohteiden palveluista. Retkeile ja virkisty upeissa luontokohteissa!

Uutisia

Takaisin

Kannattaako suon ennallistaminen ja pienvesien kunnostus? Ota kantaa!

10.4.2018

Soiden monimuotoisuus on heikentynyt viime vuosikymmeninä tehtyjen ojitusten seurauksena. Monet soilla elävät harvinaiset kasvi-, hyönteis- ja lintulajit ovat uhanalaistuneet, myös suolla elävät yleiset lajit ovat taantuneet. Tämä myös näkyy marjanpoimijoille heikentyneinä marjasatoina. Soiden ennallistamisen ja pienvesien (purot, lammet ja lintujärvet) kunnostuksen tavoitteena on parantaa luonnon monimuotoisuutta ja elinympäristöjen tilaa.

Suomalaisten  näkemyksiä ennallistamisesta kerätään nyt suuressa yhteistyöhankkeessa

Ennallistamista on tähän mennessä toteutettu pääasiassa sellaisilla valtion luonnonsuojelualueilla, joiden suot on ojitettu aikoinaan ennen suojelua. Suomessa on lähes miljoona hehtaaria suojelemattomia ojitettuja soita, joilla metsätalous ei ole kannattavaa. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijat ovat laskeneet ennusteet tällaisten heikkotuottoisten soiden käyttövaihtoehdoille, eli taloudelliselle hyödyntämiselle tai monimuotoisuuden parantamiselle.

Luke selvittää ennallistamisen hyötyjä EU-rahoitteisessa Hydrologia-LIFE-hankkeessa.

"Olisiko ennallistamisesta hyötyä myös suojelualueiden ulkopuolella", pohtii Luonnonvarakeskuksen (Luke) professori Anne Tolvanen. "Selvitämme sekä veronmaksajille lankeavia kustannuksia että myös sitä, kuinka paljon monimuotoisuuden palautuminen voi parantaa vesistön laatua ja alueen virkistys- ja matkailuarvoa. Arvioimme myös, kuinka ennallistamista toteuttavat toimijat voivat työllistyä ja paikalliselinkeinojen harjoittajat saada lisäansioita", kertoo Tolvanen.

Ensimmäisessä kyselyssä kartoitetaan mielipiteitä soiden ennallistamisesta ja pienvesien kunnostuksesta. Kysely on avoinna 30.4.2018 asti.

Mitä mieltä olet? Vastaaminen Ota kantaa -palvelussa vie 3-5 minuuttia (www.otakantaa.fi).

Myös kansallispuistoissa ennallistetaan suoluontoa

"Suojelualueillakin on edelleen suokohteita ja puroja, jotka kaipaavat kunnostamista", kertoo Hydrologia-LIFE-hankkeen projektipäällikkö Tuomas Haapalehto Metsähallituksesta.

Hankkeessa ennallistetaan suota mm. Salamajärven ja Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuistoissa sekä Pyhä-Häkin kansallispuistoon rajautuvilla valtionmailla. Ojien tukkiminen suojelualueiden reunoilla turvaa soiden arvokkaan lajiston säilymistä suojelualueiden puolella.

Euroopan unionin LIFE-rahaston tukemiin hankkeisiin kuuluva Hydrologia-LIFE saa EU:lta 60 % lähes yhdeksän miljoonan euron budjetistaan, 40 % on kansallista rahoitusta. Euroilla saadaan vuoden 2023 loppuun mennessä ennallistettua yli 5 000 hehtaaria soita ja 34 km puroja eli palautettua niitä lähemmäs alkuperäistä tilaansa. Kohteita on yhteensä 103:lla Natura 2000 -alueella kautta maan.

Lisätietoja