Luontoon.fi uutiset

Vuorijalaville ja lehtokasveille raivataan tilaa Salossa

Metsähallituksen Luontopalvelut hoitaa Salon Suomusjärvellä sijaitsevan Lemulanrinteen lehtoa vuorijalavien, pähkinäpensaan ja muun lehtolajiston hyväksi raivaamalla muun muassa alikasvoskuusta. Työt ovat alkaneet kuluvan viikon alussa. Lemulanrinteellä esiintyy esimerkiksi erittäin uhanalainen lehtonoidanlukko.  

Lehtopähkämö.Alikasvoskuusten raivauksen lisäksi alueella kaulataan tai kaadetaan osa kuusista ja istutetuista männyistä. Myös yksittäisiä koivuja kaulataan. Kaikki kuolleet puut jäävät lahopuuksi rikastuttamaan luonnon monimuotoisuutta. Havupuiden vähentäminen lisää valoisuutta sekä estää happamoitumista lehdossa.   

Alueella on kalkkivaikutusta ja se näkyy lajistossa. Samoin maaston muodot vaikuttavat pohjaveden liikkeisiin ja ravinteisiin painanteisiin, joissa on edustavaa lehtolajistoa. Vuorijalava on uhanalainen ja luonnonvaraisena vähälukuinen puulaji. Lemulanrinteellä esiintyvä erittäin uhanalainen lehtonoidanlukko on kalkinvaatija ja oikukas esiintyjä. Muita alueelta löytyviä lehtolajeja ovat pesäjuuri, lehtopähkämö ja mäkilehtoluste. Kallioseinämästä on havaittu myös vaarantunut höyhensammal ja tummaraunioinen.  

Tummaraunioinen.

Lehtolajiston säilymiseksi hoitoa tarvitaan jatkossakin. Lemulanrinne sijaitsee Suomusjärvellä Salossa ja kuuluu Suomen Natura-alueverkostoon.  

Luonto tarvitsee hoitoa – Rannikko-LIFE hoitaa!   

Rannikko-LIFE-hankkeessa hoidetaan rannikon suojelualueiden luontoa vuosina 2018–2025. Rannikon lajirikkaita elinympäristöjä uhkaavat Itämeren rehevöityminen, umpeenkasvu ja rannoille leviävät vieraslajit. Rannikko-LIFE tarttuu ongelmaan raivauksin, kulotuksin ja palauttamalla perinneympäristöjä laidunkäyttöön. Samalla syntyy lajeille sopivien elinympäristöjen verkostoja, jotka auttavat lajeja leviämään ja tarjoavat pakoreitin uusille alueille, kun ilmastonmuutos muuttaa vanhoja elinalueita kelvottomiksi. Hoidon kohteena Rannikko-LIFE-hankkeessa on 41 Natura 2000 -aluetta Perämereltä Viron rannikolle.  

Lisätietoja  

Life, NATURA 2000 ja Rannikko-LIFE.