Luontoon.fi uutiset

Vierasluvat poistuvat syyskuun hirvenmetsästyksestä valtion mailla

Metsähallitus luopuu hirvenmetsästyksen vieraslupien myynnistä syyskuussa. Metsästäjät ovat kokeneet, että suositut metsästysalueet ruuhkautuvat Pohjois-Suomessa alkukaudesta. Vieraslupia voi jatkossa alkaa hankkia vasta toiselle metsästysjaksolle, joka alkaa lokakuun ensimmäisenä lauantaina. 

Pohjoisilla valtion alueilla voi metsästää useita paikallisia ja ulkopaikkakuntalaisia hirviseurueita yhtä aikaa. Tämä on jatkossakin mahdollista entiseen tapaan. Seurueiden varsinaisten jäsenten lisäksi metsällä voi kuitenkin olla myös seurueiden kutsumia vieraita, jotka hankkivat vierasluvan Metsähallitukselta. Heidän osuuttaan hirvenmetsästyksessä nyt siis rajoitetaan.

Metsästäjien määrä etenkin Lapin valtion mailla on puhuttanut syksyn aikana. Lapissa, Taivalkoskella ja Kuusamossa voi metsästää hirveä jo 1.–20. syyskuuta. Tuolle ajalle Lappiin myytiin hirvenmetsästyksen vieraslupia yli 400 metsästäjälle yhteensä noin 1 700 vuorokaudelle. 

Vieraiden määrä on lisääntynyt viime vuosina nimenomaan syyskuussa, jolloin etelämmässä ei vielä metsästetä hirveä. Jotta tilanne rauhoittuisi, Metsähallitus luopuu vieraslupien myynnistä alkukaudelle. Ratkaisusta on tiedotettu myös Suomen riistakeskusta. 

”Me uskomme, että tämä päätös rauhoittaa hirvenmetsästystä nimenomaan syyskuussa, jolloin palautetta ruuhkan tunnusta on tullut eniten”, erätalousjohtaja Jyrki Tolonen sanoo. ”Seuraamme päätöksen vaikutuksia ja erityisesti sitä, miten metsästyskauden aloitus ensi syksynä Lapissa sujuu.” 
Muun muassa muutamat kansanedustajat ja kunnat ovat pitäneet Metsähallituksen lupamyyntiä liiallisena ja sanoneet metsästyksen sosiaalinen kestävyyden vaarantuneen.