Luontoon.fi uutiset

Valot, kamera, bää – seuraa perinneympäristöjen lampaita livelähetyksessä Kolilta!

Heinäkuun puoliväli on lampaiden täyttämä, kun Yle Luonto tekee lähetyksiä lähes koko viikon Lakkalan perinneympäristötilalta Kolin kansallispuistosta. Livelähetys Lakkalan perinneympäristöstä alkaa maanantaina 11. päivä ja kestää lauantaihin 16. päivä saakka. Lampaista ja niiden tekemästä työstä pääsee kysymään myös chatissa, joka on auki joka päivä.

Lammas silmät kiinni hirsiseinän vierellä.

Yle Luonnon lähetystä pääsee seuraamaan linkin kautta täältä: yle.fi. Livelähetys Lakkalasta on käynnissä kellon ympäri, jos sääolosuhteet sen sallivat. Lammaspaimenena viikon ajan toimii Yle Luonnon toimittaja Anna-Kaisa Brenner.

Lähetykseen voi osallistua myös esimoderoidun chatin kautta, joka on vilkkaimmillaan yleensä kello iltakuudesta iltakahdeksaan. Lähetyksessä on joka päivä mukana myös lampaisiin ja perinneympäristöjen hoitoon perehtynyt asiantuntija, jolle voi chatin kautta esittää kysymyksiä.

Lähetys tulee luonnon monimuotoisuuden keitaalta, Lakkalan perinneympäristöstä

Kolin kansallispuistossa sijaitseva Lakkalan tila on yksi Metsähallituksen suosittujen paimenviikkojen kohteista. Lakkalassa luonto on monipuolista, kiitos perinneympäristön vaikutuksen. Perinneympäristöt ovat usein ihmisen luomia entisiä laidunmaita ja luonnoltaan poikkeuksellisen monimuotoisia, mutta myös uhanalaisia elinympäristöjä.

Lakkalassa ja muissa kohteissa laiduneläimet torjuvat turvillaan pusikoitumista. Kun avointa tilaa on tarjolla, monen harvinaisen lajin elinmahdollisuudet paranevat.

Perinnebiotooppien hoito on erityisen tärkeää uhanalaisen lajiston kannalta. Perinnebiotoopit ovat maassamme toiseksi yleisin uhanalaisten lajien elinympäristö, jossa elää noin neljännes uhanalaisesta lajistostamme.

Pusikot pois, eri lajeja tilalle – perinneympäristöjen hoito on hyvä apu luonnolle

Metsähallitus hoitaa valtion suojelualueilla olevia perinneympäristöjä noin 5 000 hehtaarin alueella ja valtion monikäyttömetsissä noin sadalla hehtaarilla. Yksityisillä suojelualueilla autamme perinneympäristöjen hoidossa noin 7 000 hehtaarilla.

Perinneympäristöissä varsin pienelle pinta-alalle sijoittuu paljon erilaisia kasvi- ja eliölajeja. Moni niistä tarvitsee avointa tilaa, valoa tai lämpöä elämiseen. Jos perinneympäristöjä ja muita aktiivista hoitoa tarvitsevia alueita ei järjestetä, luonnon monimuotoisuus alkaa heiketä. Silloin myös alueisiin tehdyt aiemmat investoinnit valuvat hukkaan.

Ihmisten lisäksi perinneympäristöjen hoidossa työtä tekevät erilaiset laiduneläimet, kuten lampaat, lehmät ja hevoset. Suojelualueiden perinneympäristöt tarjoavat laidunalueita maatalousyrittäjille. Metsähallituksen hoitamilla perinneympäristöillä noin 95 prosentilla työn tekevät laiduneläimet. 

Lisätietoja