Luontoon.fi uutiset

Ulko-Tammiossa ennallistettiin vanhaa salmialuetta

Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon kuuluvassa Ulko-Tammion saaressa on ennallistettu saaren poikki aiemmin kulkenutta vesiyhteyttä, joka padottiin jatkosodan aikana suojaluolan rakentamisesta syntyneellä louheella. Metsähallituksen Luontopalvelujen toteuttaman ennallistamisen toivotaan parantavan arvokkaan meri- ja rantaluonnon tilaa. 

Salmialueen katkaissut louhepenger alitettiin rummulla ja siitä kaivettiin louheella täytetyn alueen ohittava ura vesiyhteydelle Länsilahteen. Penkereen itäpuolista, Itälahteen yhdistyvää aluetta ei muokattu siellä esiintyvien arvokkaiden rantaluontotyyppien vuoksi.

Nyt tehty toimenpide mahdollistaa läpivirtauksen vanhan salmialueen poikki korkean veden aikana ja sen odotetaan vähentävän eloperäisen aineksen kertymistä lahtien perukoihin. Tämä edistää meriluonnon ja pohjien tilaa alueella.  Toimenpiteen odotetaan myös hillitsevän salmialueella patoamisen seurauksena käynnistynyttä umpeenkasvua: puiden ja ruovikon kasvua sekä maatumista. Ennallistaminen hoitaa alueen merenrantaniittyä ja vaihettumis- ja rantasuota sekä turvaa arvokkaiksi katsottujen rantaluontotyyppien säilymistä alueella.

Metsähallituksen Luontopalveluiden toteuttama työ on osa valtakunnallista Helmi-ohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja parantaa arvokkaiden elinympäristöjen tilaa aktiivisin hoitotoimin.

Lisätietoja: