Luontoon.fi uutiset

Uhanalaisia hyönteisiä autetaan ennallistamispoltolla Lieksan Ruunaassa 

Metsähallitus sytyttää illalla 30.6.2022 ennallistamispolton Ruunaan Natura-alueella, Neitijärven pohjoispuolella. 

”Poltot ovat ekologisesti tehokkain tapa ennallistaa havumetsiä, jotka ovat olleet talouskäytössä ennen suojelua ja jotka siksi ovat rakenteeltaan yksipuolisia”, kertoo Metsähallituksen suunnittelija Mikko Heikura. Nyt ennallistettava metsä on 100-vuotiasta männikköä, ja alueen pinta-ala on reilut 10 hehtaaria. Vesi polton hallintaan ja sammutukseen saadaan Neitijärvestä.

Metsäpalot ovat olleet tuhansien vuosien ajan säännöllinen ilmiö pohjoisissa havumetsissä kuivina kesinä, ja siksi monet metsälajit ovat sopeutuneet paloihin tai ovat suorastaan riippuvaisia niistä. ”Ruunaan ennallistamispolttoalue tarjonnee lähivuosina elinympäristön esimerkiksi mänty- ja havuhuppukuoriaisille. Nämä kaksi harvinaiseksi käynyttä kovakuoriaislajia elävät palaneiden havupuiden kuoren sisällä”, Heikura toteaa. ”Myös uhanalaisen lahokapo-kovakuoriaisen toukat viihtyvät tulen tappamien mäntyjen kuoren alla.” Ruunaan poltto on osa viisivuotista Beetles-LIFE -suojeluhanketta.

Ennallistamispolton tavoitteena on vaihteleva palon jälki: valtaosa puista jatkaa kasvuaan ja vain pieni osa kuolee. Metsä jää polton jälkeen kehittymään itsekseen, joten metsän rakenne monipuolistuu uusien taimien kasvaessa kuolleiden puiden tilalle.

Poltosta muodostuu runsaasti savua, jota voi olla havaittavissa laajalla alueella polton aikana ja joitain päiviä polton jälkeen.

Lisätietoja

Logot Life, Natura 2000 ja Beetles Life.