Luontoon.fi uutiset

Tule keskustelemaan Sallan kansallispuiston tulevaisuudesta 

Metsähallitus tekee tuoreeseen Sallan kansallispuistoon hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Suunnitelmassa katsotaan 10-15 vuotta eteenpäin, ja sillä sovitetaan yhteen luonnonsuojelun, virkistys- ja matkailukäytön sekä muun käytön tarpeita. Tule keskustelemaan kansallispuiston tulevaisuudesta Sallan luontokeskukseen Salla Wilderness Parkiin (ent. Poropuisto) 22.9.2022 kello 17-19.  

Viime vuonna alueelle tehtiin noin 52 000 käyntiä, ja vuoden alussa saadun kansallispuistostatuksen myötä kävijöiden määrä todennäköisesti lisääntyy. Kasvaviin käyntimääriin valmistaudutaan reittien ja taukopaikkojen kunnostamisella ja tänä kesänä Metsähallitus on aloittanut kunnostustyöt Sallan kansallispuiston lähireiteillä. Ensi kesänä rakennustyöt jatkuvat, ja hoito- ja käyttösuunnittelussa keskeisiä ja käyttäjien kannalta merkittäviä käsiteltäviä asioita ovatkin mm. kansallispuiston luonnonarvojen turvaaminen sekä mihin eri käyttömuodot, reitit ja palvelurakenteet puistossa sijoittuvat. Suunnitelman vahvistamisen jälkeen kansallispuistolle annetaan puiston käyttäjien toimintaa ohjaava järjestyssääntö. 

Uusi kansallispuisto kiinnostaa varmasti monia, joten mielipiteitä on tärkeä kuunnella monipuolisesti. Keskeisistä sidosryhmistä koottu yhteistyöryhmä käsittelee suunnitelman linjauksia ja ydinkysymyksiä suunnittelun eri vaiheissa, ja yleisötilaisuuteen kaikki ovat tervetulleita kuulemaan lisää Sallan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnittelusta ja kertomaan ajatuksiaan kansallispuiston tulevaisuudesta. 

Sallan kansallispuisto on maamme 41. kansallispuisto, ja on pinta-alaltaan noin 10 000 ha. Kansallispuisto perustettiin Itä-Lapin vaaramaiseman, siihen kuuluvien metsien, soiden ja harjujen ja niillä esiintyvien eliölajien suojelemiseksi sekä virkistys- ja retkeilykäyttöä, luonnonharrastusta, tutkimusta ja opetusta varten.  

Lisätietoja