Luontoon.fi uutiset

Torronsuon kansallispuiston uusi pysäköintialue valmistuu kevääksi

Somerontien varteen Torronsuon kansallispuiston kylkeen valmistuu laaja uusi pysäköintialue retkeilijöiden ja matkailijoiden käyttöön. Pysäköintialueella on tilaa noin 100 henkilöautolle ja muutamalle linja-autolle. 

Pysäköintialueen rakentamistyöt aloitettiin maalikuun puolivälissä ja työ valmistuu aikataulun mukaisesti 15.6. mennessä.

Urakoitsijana toimii forssalainen yritys O-P Erkkilä Oy. ”Oli hienoa saada toteutettavaksi tällainen hanke omalta seudulta. Kilpailuetuna meillä on lyhyet kuljetusmatkat ja meno-paluukuljetusten hyödyntäminen poistettavien maa-ainesten ja murskeen kuljetuksessa. Maan alta paljastuneet laajat kalliot ja toisaalla oletettua paksumpi turvekerros aiheuttivat joitakin muutoksia suunnitelmiin, mutta pysäköintialue saadaan toteutettua alkuperäisten suunnitelmien mukaisena”, yrittäjä Olli-Pekka Erkkilä kuvailee työn toteutusta. 

Torronsuon kansallispuiston suosio on kasvanut jo muutaman vuoden ajan ja puiston pääsisääntulopiste Kiljamo on ollut usein ruuhkainen. Kiljamon pysäköintialuetta laajennettiin ja parannettiin maaseuturahoitteisen investointihankkeen avulla vuonna 2021, mutta pysäköintitilaa tarvittiin enemmän kuin mitä Kiljamoon oli mahdollista toteuttaa. Sopiva paikka uudelle pysäköintialueelle löytyi läheltä Kiljamoa Somerontien varrelta. Yksityisomistuksessa ollut maakappale hankittiin Metsähallitukselle Ympäristöministeriön erillismäärärahalla. Aluetta ei tulla liittämään kansallispuistoon. 

Pysäköintialueen rakentamiseen käytetään Hämeen luontokeskuksen myynnistä saatua rahoitusta. Pysäköintialueelle rakennetaan myös käymälä sekä yhteys puiston reitistöihin. Kevään 2022 aikana viimeistellään myös puiston opasteet ja reittimerkinnät. Näin ollen Torronsuon palvelut saadaan kesäksi hyvään kuntoon vastaanottamaan retkeilijöitä ja matkailijoita.

Karttakuva, johon merkitty ympyrällä uuden pysäköintialueen sijainti.

Lisätietoja