Luontoon.fi uutiset

Torronsuolla, Päijänteellä ja Evolla käyntimäärät kasvoivat vuonna 2022

Valtakunnallisten koronarajoitusten päättyminen näkyi Hämeen maastokohteilla pienempinä käyntimäärinä. Vuonna 2022 käyntimäärät laskivat Hämeessä keskimäärin 13 % edellisvuoteen verrattuna. Poikkeuksena olivat Torronsuon ja Päijänteen kansallispuistot, joissa käynnit lisääntyivät 15 % ja Evon retkeilyalue, jossa nousua oli 5 %. 

Retkeilijät istuvat keittokatoksessa pöydän vierellä.

Torronsuolla suotuinen kevättalvi hyvien hiihtolatujen kanssa ja hyvät retkeilyolosuhteet lisäsivät käyntimääriä. Myös bussiretket Torronsuolle ovat lisääntyneet. Käyntejä Torronsuon kansallispuistossa oli 63 800. Päijänteen kansallispuistossa otollinen kesä veneilijöille ja alkutalven hyvät jääkelit houkuttelivat retkeilijöitä myös puistoon. Päijänteen kansallispuistossa käyntejä oli 24 900. Evon retkeilyalueella käyntejä oli 82 300. Käyntimääräkasvun toi partiolaisten suurleiri Kajo heinäkuussa. Evon retkeilyalueella parannettiin myös esteettömiä kohteita kesän aikana Niemisjärvien alueella.  

Poika nojailee esteettömän puupolun kaiteeseen ja katselee järvelle kesällä.

”Metsähallitus on kyennyt erillisrahoituksella kuromaan kiinni kansallispuistojen ja retkeilyalueiden palvelurakenteisiin syntynyttä korjausvelkaa. Kanta- ja Päijät-Hämeen luontokohteille saatiin myös lisättyä esteettömiä maastopalveluja maaseuturahoitteisen investointihankkeen avulla. Seuraavalla hallituskaudella on varmistettava kansallispuisto- ja retkeilyalueverkoston hoidon pysyvä rahoitus tasolle, joka estää uuden korjausvelan kertymisen. Tällä varmistetaan, että tehdyt investoinnit eivät mene hukkaan, asiakasturvallisuus ja -kokemus pysyvät hyvällä tasolla, käytön kestävyys ei vaarannu, ja luontoon tukeutuvaa matkailua voidaan edistää”, toteaa virkistyskäyttöpäällikkö Tuula Peltonen.

Liesjärven kansallispuistossa käyntejä tehtiin 48 200 (-20 %). Huhtikuun paksut lumihanget ja kevään viivästyminen vähensivät käyntejä alkuvuodesta, eikä heinäkuun helteetkään houkutelleet metsäpuistoon kävijöitä. Kuitenkin kesällä telttailijoita oli runsaasti ja kävijät viipyivät aiempaa pitempään puistossa. Korteniemen perinnetilalla kävijöitä aukioloaikoina oli 8 700 (-16 %). 

Aulangon luonnonsuojelualueella käyntejä oli 353 300 (-23 %). Näkötornin kunnostustyöt päättyivät vasta elokuussa ja Joutsenlammen jäätelökioski purettiin. 

Lopella Komion luonnonsuojelualueella käyntejä oli 14 200 (-13 %) ja Melkuttimilla 15 500 (-29 %). Komion käyntimäärään vaikuttaa, että Komiontien puomi oli kiinni poikkeuksellisen pitkään keväällä lähes toukokuulle asti. Hiihtäjiä Komiolla riitti hyvin, mutta hiihtolatu ei kulje kävijälaskurimme kautta. Melkuttimille puolestaan asennettiin uusia puomia teiden päihin syksyn aikana, joka hillitsi selkeästi syksyn käyntejä laskurin ohi. 

Pirkanmaan puolella sijaitsevalla Rapolanharjulla käyntejä oli 20 300 (-24 %). Rapolaan asennettiin rautaiset portaat syksyllä polun pohjoispäähän.

Käyntimäärät vuonna 2022, suluissa verrattuna vuoteen 2021

Lisätietoja