Luontoon.fi uutiset

Toivakan Humalalahden rantaniittyjen kunnostaminen alkaa

Alue on pesimälinnustoltaan arvokas

Natura 2000 -kohteisiin arvokkaana lintualueena kuuluvan Humalalahden laajat rantaniityt ovat pusikoituneet ja menettäneet linnustoarvoaan. Umpeenkasvava rantaniitty raivataan loppusyksyn ja talven aikana avoimeksi ja raivaustähteet kuljetaan pois alueelta. Niitty pidetään jatkossa avoimena raivaamalla ja niittämällä sitä säännöllisesti. Jatkohoitona alue on tarkoitus perustaa laidunalueeksi.

Syksyinen kuva, jossa vesialuetta ja rantaruovikkoa. Yksi lintu uiskentelee vedessä.

”Umpeenkasvun estäminen ja avoimuuden lisääminen parantaa harvinaistuvien lintuvesilajien elinympäristöä. Linnustollisesti Humalalahti on merkittävä, alueella pesii mm. ruskosuohaukka, kaulushaikara ja silkkiuikkuja. Muuttoaikana alueella lepäilee mm. taivaanvuohia, liroja ja harmaahaikaroita. Alueen rantaluontotyypeillä esiintyy huomionarvoisia kasvilajeja, esimerkiksi jokileinikki ja tähtitalvikki”, luonnonsuojelupäällikkö Panu Kuokkanen Metsähallituksesta kertoo.

Alue on ollut heinänkorjuuniittyä 1950-luvulle saakka. Humalalahden lintuveden hoito on osa Helmi-elinympäristöohjelmaa, ja toimenpiteet on suunniteltu Metsähallituksen ja Keski-Suomen ELY-keskuksen yhteistyönä. Toimenpiteiden toteutus on ostettu paikalliselta yrittäjältä.

Lisätietoja

Metsähallituksen Luontopalvelut suojelee ja hoitaa alkuperäistä ja uhanalaista suomalaista luontoa sekä tuottaa luonnossa liikkujille retkeilypalveluja. Vastuullamme ovat maamme kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut valtion suojelualueet, pohjoiset erämaa-alueet sekä monet merkittävät historiakohteet.