Luontoon.fi uutiset

Tiilikkajärven kansallispuiston kunnostustyöt ja kävijätutkimus käynnistyneet 

Kesän 2022 retkeilykausi on päässyt vauhtiin pitkän talven jälkeen, ja vaeltajat ja päiväretkeilijät pääsevät jälleen reiteille Itä-Suomen kansallispuistoissa. Tiilikkajärven kansallispuistossa uudistetaan tänä kesänä palvelurakenteita ja toteutetaan Metsähallituksen kävijätutkimus kymmenen vuoden tauon jälkeen. Edellinen kävijätutkimus Tiilikkajärvellä tehtiin vuonna 2012.

Nainen ja mies istuvat kesällä tulentekopaikalla.

Kävijätutkimuksen avulla pyritään selvittämään Tiilikkajärven kävijärakennetta, kävijöiden tyytyväisyyttä sekä kansallispuiston käytön alueellista jakautumista ja käynnin kestoa. Lisäksi selvitetään, mitä alueella tehdään oleskelun aikana, kuten eri harrastuksia, rahankäyttöä ja käytön ajallista jakautumista. Saatuja tuloksia hyödynnetään alueen kehittämisessä. Kaikki kehitysideat, kehut sekä moitteet ovat tärkeää palautetta kansallispuistojen tulevaisuutta suunniteltaessa. Tutkimusaineisto kootaan menetelmällä, joka on vertailukelpoinen aiempaan Tiilikkajärven kävijätutkimukseen, kuten muidenkin puistojen kävijätutkimukset.

Vuoden 2022 kävijätutkimuksen aineistonkeruusta Tiilikkajärvellä vastaavat Metsähallituksen Luontopalvelujen työntekijät. Päävastuussa aineistonkeruusta on Heidi Kuvaja kesäkuusta elokuuhun, touko- ja syyskuun aineistonkeruusta sekä kirjallisesta työstä vastaa puolestaan Sanna Haverinen. Tutkimus toteutetaan maastossa kyselyhaastattelulla, johon vastaaminen kestää noin 10–15 minuuttia. Kaikki vastaukset ovat tärkeitä, ja retkeilijöiden toivotaan lähtevän innolla mukaan tutkimukseen.

Tiilikkajärven kansallispuiston kävijätutkimus toteutetaan 26.5.-10.9.2022 välisenä aikana. Haastattelupaikkoja ovat Sammakkotammi, Uiton kämppä, Venäjänhiekka sekä Pohjoisniemen pysäköintialue. Kyselyhaastatteluiden keräyspäiviä kertyy kesältä yhteensä 38 ja päivät on valittu satunnaisesti, jakautuen kaikille viikonpäiville aamu- tai ilta-aikaan.

Kesän aikana Tiilikkajärvellä parannetaan reittien kestävyyttä, millä varaudutaan kasvaviin retkeilijämääriin. ”Yhteensä reittejä kestävöidään noin kaksi kilometriä, ja tästä suurin osa on pitkospuiden uusimista”, suunnittelija Marko Haapalehto Metsähallituksesta kertoo. Työmaat käynnistyvät kesäkuun toisella viikolla ja pitkosten uusimisen lisäksi kesän aikana sorastetaan polkuja. ”Suurin osa kestävöinneistä tehdään Autionkierron reitillä. Venäjänhiekalle puolestaan rakennetaan uusi, isompi puuliiteri vastaamaan kasvaneeseen polttopuun menekkiin”, Haapalehto toteaa.

Tiilikkajärven kansallispuisto täyttää tänä vuonna pyöreitä - puisto perustettiin 1982, joten ikää mittarissa on jo 40 vuotta. Puistossa järjestetään nelikymppisten kunniaksi juhlaretki 3.9.2022.

Lisätietoja