Luontoon.fi uutiset

Tiede ja taide kohtaavat Luonnontieteellisen museon näyttelyssä

Kuoriaisefekti: Merkkejä näkymättömästä elämästä ja yhteyksistä -näyttely aukeaa syyskuun 16. päivä 2022 Luonnontieteellisessä museossa Helsingissä. 

Kuvassa on taideteos, logoja ja tekstit LUOMUS KUORIAISEFEKTI Merkkejä näkymättämästä elämästä ja yhteyksistä 16.9.-20.11.2022 Nykytaidetta Luonnnontieteellisessä museossa.

Nykytaidenäyttelyä ovat innoittaneet seitsemän uhanalaista kovakuoriaista ja yksi lude: korpikolva, kaskikeiju, haavansahajumi, lahokapo, punahärö, mäntyhuppukuoriainen, havuhuppukuoriainen ja palolatikka. Lajikirjostamme lähes puolet on hyönteisiä, ja niillä on korvaamaton rooli luontomme monimuotoisessa kokonaisuudessa. Moni hyönteinen on kuitenkin päätynyt uhanalaisten lajien punaiseen kirjaan. Esimerkiksi lahopuun väheneminen ja vanhojen metsien häviäminen uhkaavat lukuisia lajeja.

Näyttelyn taiteilijat ovat Otso Havanto, Hannu Karjalainen, Heikki Lindgren, Sirja Moberg, Katri Naukkarinen, Susu Rytteri, Hanna Råst, Antti Tenetz, Fanny Varjo ja Joonas Ahlava. Näyttely tarjoaa jännittävän kattauksen nykytaidetta veistoksista ja ääniteoksista piirtorobotti-installaatioon.

Näyttely on auki ti–su 16.9.–20.11.2022 Luonnontieteellisen museon (luomus.fi) ensimmäisen kerroksen Kimnaasi-salissa. Näyttelyyn pääsee ostamalla pääsylipun museoon tai museokortilla.

Tutkijat ja taiteilijat yhdistivät voimansa

Näyttely on osa Metsähallituksen Luontopalvelujen koordinoimaa Beetles Life -luonnonsuojeluhanketta. Esillä olevat taideteokset ovat syntyneet kahden, vuosina 2021 ja 2022 Lammilla ja Porkkalanniemessä pidetyn Tieteen & Taiteen leirin hedelmänä. Leirit olivat paikka dialogille – mahdollisuus yhdistää tutkijoiden ja taiteilijoiden voimat ja etsiä uusia näkökulmia luonnon monimuotoisuuteen. 

Tutkimalla luonnon monimuotoisuuteen liittyviä ilmiöitä löydetään keinoja lajien elinolojen turvaamiseen. Taiteen kautta tavoitetaan samojen ilmiöiden eri puolia: tietoisuus luonnon monimuotoisuudesta ja sitä uhkaavista tekijöistä herättää ristiriitaisia tunteita, vaikeasti sanoiksi puettavia ajatuksia, huolta, ihmetystä, sisuuntumista ja halua toimia. 

Mikä on Beetles Life?

Beetles Life -hankkeen (metsa.fi) aikana (2018–2023) ennallistetaan metsiä ja lisätään kuoriaisille välttämätöntä lahopuuta valituilla suojelualueilla. Ennallistamalla turvataan kovakuoriaisten elämän edellytyksiä ja autetaan samalla satoja, ellei tuhansia, muitakin metsälajeja. Luonnonsuojelutoimien lisäksi Beetles Life -hanke levittää tietoa hankkeen kohdelajeista luonnon monimuotoisuudesta taiteen ja kasvatuksen keinoin.