Luontoon.fi uutiset

Tervalamminsuota ennallistetaan Liesjärven kansallispuistossa 

Metsähallitus jatkaa ennallistamistöitä Liesjärven kansallispuiston Tervalamminsuolla kevättalvella 2023. Toimenpidealueen pinta-ala on noin 13 hehtaaria. Ennallistamisen tavoitteena on suon vedenpinnan nousu luontaiselle tasolle ja sen jälkeen suon kehittyminen kohti luontaisenkaltaista tilaa.

Ilmakuvassa kesäinen maisema, jossa on järvi ja metsää.

Tervalamminsuon viimeisellä ojitetulla ja vielä ennallistamattomalla alueella harvennetaan ensin puustoa. Työt käynnistyivät tänään. Puut poistetaan konevoimin ja siksi työt tehdään talvella, jotta routa ja lumi ovat suojaamassa maastoa. Suolta harvennetaan ojituksen vaikutuksesta runsastunutta puustoa haihdunnan vähentämiseksi. Ojalinjoilta puustoa poistetaan myös ojien myöhemmin tapahtuvan täytön mahdollistamiseksi. Hakkuissa pyritään epätasaiseen puustotiheyteen eri osissa suota. Myöhemmin, ehkä jo tulevana syksynä, ojat tullaan tukkimaan joko kokonaan täyttämällä tai patoamalla. 

”Ennallistamisen tavoitteena on, että suo alkaa vettymään uudestaan. Vesitalouden palauttaminen on suon ennallistamisen perusedellytys. Vedenpintaa nostetaan mieluiten täyttämällä ojat kokonaan tai, mikäli se ei ole mahdollista, patoamalla ne. Ojituksen seurauksena syntynyt puusto poistetaan niiltä suon osilta, jotka ovat aiemmin olleet avoimia ja harvapuustoisia. Tällöin suolle palautuu puustoisten ja avoimien osien vaihtelu. Rahkasammalet, rämevarvut ja esimerkiksi lakka yleistyvät vedenpinnan noustessa. Avoimemmalla rämeellä viihtyvät myös rämelajeja hyödyntävät perhoset”, kertoo luonnonsuojelun eritysasiantuntija Ari Lahtinen Metsähallituksesta.

Liesjärven kansallispuiston suot kuuluvat kilpikeidasvyöhykkeeseen. Valtaosa kansallispuiston soista ojitettiin 1900-luvun alkuvuosikymmeniä ja niiden ennallistaminen aloitetiin vuonna 1995. Tervalamminsuon muita ojitettuja alueita on ennallistettu vuosien mittaan, viimeksi vuonna 2016. Työt tehdään osana HELMI-elinympäristöohjelmaa. 

Lisätietoja