Uutiset

Takaisin

Talvinen luonto kutsuu viidesluokkalaiset liikkumaan

7.2.2019

Metsähallituksen, Eerikkilä Sport & Outdoor Resortin ja Forssan seutukuntien Luonto lisää liikettä -hankkeen kolmas luontoliikunnan pilottijakso toteutetaan helmikuussa. Viidesluokkalaisia neljästä eri koulusta saapuu Tammelaan Saaren kansanpuistoon kokeilemaan paikallisten toimijoiden luontoliikuntapalveluita. Testaamisen ohella lapsilla on myös toinen tärkeä tehtävä - palautteenanto. Syksyllä käynnistynyt lasten ja nuorten luontoliikuntaa koskeva tutkimus pohjautuu lapsille teetettyihin kyselyihin.

Teksti lumessa. Kuva: Minna Jokinen.

Talven pilottijakso ajoittuu helmikuun 2019 viikoille 7 ja 8. Päivä alkaa Saaren kansanpuistossa, jossa tarinan siivittäminä hypätään heti aamusta kauas historiaan. Kertomus johdattaa ryhmät muun muassa lumikenkäilemään, veistelemään minijätkänkynttilöitä ja pelailemaan lumessa. Saaren kansanpuistosta ryhmä kävelee Ypäjän kunnan omistaman leirikeskuksen, Caissaniemen alueelle. Siellä huhkitaan lumirakentamisen merkeissä, mikäli lumitilanne säilyy suotuisana. Päivän päätteeksi on vielä mahdollisuus saunomiseen ja talviuintikokeiluun.

Aktiviteeteissa korostetaan vapaaehtoisuutta, mutta kannustetaan kaikkia mukaan. ”Etenkin avantouinnin suhteen vapaaehtoisuus on tärkeää, mutta joukosta löytyy varmasti innokkaita kokeilijoita tähän perinteiseen talvilajiin”, arvioi hankkeen projektipäällikkö ja talviuinnin ystävä Päivi Pälvimäki.

Pilottijaksot järjestettiin myös keväällä ja syksyllä 2018. Ryhmiltä kerättiin palautetta aiemmilta retkiltä ja kysely teetetään myös tulevien luontoliikuntapäivien jälkeen. Lasten vastaukset antavat arvokasta tietoa siitä, kuinka lapset kokevat aktiviteetit ja miten kokemukset vaikuttavat heidän kiinnostukseensa liikkua luonnossa. Hankkeen tutkija Elina Hasanen syventyy lasten kokemuksiin luontoliikunnasta ja tutkimuksen tulokset julkistetaan Luonto lisää liikettä ja hyvinvointia -seminaarissa 25.4. 2019.

Lapsuudessa koetut positiiviset luontokokemukset vahvistavat luontosuhdetta, ja ulkona luonnossa liikkuminen tukee monin tavoin lasten hyvinvointia. Aiemmat retket ovat tarjonneet kyselyiden perusteella runsaasti uusia, myönteisiä luontokokemuksia. Samaa odotetaan tulevaltakin pilottijaksolta. ”Pienetkin asiat saattavat olla merkityksellisiä. Esimerkiksi kaakaon teko maastossa voi olla mieleenpainuva elämys. Myös vapauden tuntu koetaan tärkeäksi”, Hasanen kuvailee.

Pilottiryhmien avulla, yhteistyössä palveluntarjoajien kanssa, kehitetään uudenlaista luontokeskuskonseptia, joka vastaa tämän päivän lasten ja nuorten tarpeisiin. Tavoitteena on kehittää Hämeen luontokeskuksesta lasten ja nuorten luontoliikuntakeskus, joka houkuttelisi lapsia, nuoria ja lapsiperheitä luontoon liikkumaan.

Lisätietoja: