Luontoon.fi uutiset

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Metsähallituksen ”Kolin kutsu” -muistitietokeräys käynnissä

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) ja Metsähallitus järjestävät Kolin kansallispuiston 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Kolin alueella muistitietokeruun 1.10.2021–28.2.2022. Muistoja ja kokemuksia Koliin liittyen toivotaan sekä paikallisilta asukkailta että vierailijoilta. Keruun tuloksista tiedotetaan keväällä 2022 ja kaikkien vastaajien kesken arvotaan kirjapalkintoja.

Ihminen istuu kalliolla katsellen auringonnousua.Kolilla on monia merkityksiä: se on kaikkien tuntema kansallismaisema, luonnonsuojelualue sekä loma- ja retkeilykohde. Koli on ollut taiteen innoittaja, ja siitä on kerrottu tarinoissa ja uskomuksissa. Koli on myös monille koti ja työpaikka. Kaikki nämä erilaiset näkökulmat, kokemukset ja muistot ovat tärkeitä kertomuksia ja kuvia elämästä, jota nyt haluttaisiin kirjata muistiin.

“Jokainen kokemus ja muisto on arvokas. Kolin kutsu -keruu haluttiin pitää teemoiltaan avoimena, jotta moninaisuus saataisiin näkyväksi”, kertoo erikoissuunnittelija Katja Vuorensyrjä Metsähallituksesta ja kannustaa osallistumaan keruuseen matalalla kynnyksellä.

Vaikka suojelualueista ja niiden alueellisista vaikutuksista kerätään monenlaista tietoa, kokemuspohjaisen tiedon keruu jää usein vähemmälle. Lisääntyvää ymmärrystä Kolin monista merkityksiä kokijoilleen halutaan myös Kolin luontokeskus Ukon kävijöiden saataville. “Toivomme, että voimme jatkossa käyttää aineistoa esimerkiksi näyttelysisältöjä pohdittaessa”, Vuorensyrjä kertoo.

Varsinaisen keruun organisoi SKS. Paikallisia asukkaita, Kolilla työskenteleviä ja Kolin kävijöitä pyydetään pohtimaan ja kertomaan, mitä Koli merkitsee juuri heille. Kiinnostavia ovat toki vastaukset Kolin merkityksestä myös heiltä, jotka eivät itse ole käyneet Kolilla. Vastauksia voi antaa 28.2.2022 mennessä verkkolomakkeella osoitteessa finlit.fi/koli tai postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Arkisto / Joensuun toimipiste, PL 111, 80101 Joensuu. Merkitse kuoreen tunnus ”Koli”. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkiston Joensuun toimipisteeseen.

Lisätietoja