Luontoon.fi uutiset

Suojelualueilla on suuri merkitys ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunnassa

Suojelualueverkostojen hoitajilta eri puolilta maailmaa julkilausuma COP26-ilmastokokouksessa

Suojelualueiden hoitajat eri puolilta maailmaa julkistivat tänään 5.11.2021 Glasgown ilmastokokouksessa julkilausuman suojelualueiden roolista ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunnassa. Suomesta allekirjoittajana oli Metsähallituksen Luontopalvelut, joka hoitaa koko Suomen luonnonsuojelualueverkostoa. 

Kosteikon etualalla on paljon kihokkeja, taaempana metsää.

Kattava suojelualueverkosto auttaa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Suojellut metsät ja luonnontilaiset suot ovat lisäksi merkittävä hiilinielu ja -varasto.

Ennallistamis- ja luonnonhoitotyö suojelualueilla ovat erinomaisia esimerkkejä siitä, miten luonnon monimuotoisuutta voidaan palauttaa.  Pitkällä aikavälillä tämä työ parantaa myös suojelualueiden kykyä toimia hiilinieluna ja -varastona. 

Suojelualueiden hoitajaorganisaatiot, kuten Metsähallituksen Luontopalvelut, pystyvät myös tehokkaasti viestimään kohteillaan käyville asiakkaille ilmastonmuutoksesta ja luontokadosta sekä niiden ehkäisystä, johon kansalaiset voivat omalla toiminnallaan osallistua. 

Ilmastonmuutos ja luontokato ovat toinen toisiaan ruokkivia kriisejä. Suojelualueiden hoitajaorganisaatiot vetosivatkin julkilausumassaan maailman päättäjiin sitovien toimien aikaansaamiseksi molempien kriisien ratkaisemiseksi.