Luontoon.fi uutiset

Sanginjoen taukopaikoille haetaan tuoreita ideoita arkkitehtiopiskelijoiden suunnittelukilpailulla

Oulun Sanginjoen luonnonsuojelualueen retkeilyrakenteisiin haetaan uutta ilmettä Oulun yliopiston arkkitehtuurin opiskelijoille järjestettävällä kilpailulla. Metsähallitus uusii Sanginjoen taukopaikkojen rakenteet lähivuosina kokonaan. Tulevana lauantaina Sanginjoella esitellään luonnonsuojelualueen retkeilysääntöjä Retkietiketti tutuksi -päivässä. 

Etualalla kuusen runko, taustalla näkyy laavu ja tulentekopaikka.

Metsähallituksen Luontopalvelut järjestää yhdessä Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön kanssa kilpailun, jonka tarkoituksena on tuottaa vaihtoehtoja Sanginjoen tulevien retkeilyrakenteiden suunnittelun pohjaksi. Tavoitteena on saada kestävät, kauniit ja helposti huollettavat rakenteet, jotka edistävät Sanginjoen luonnonsuojelualueen vision ja toimintakonseptin toteutusta. Suunnittelussa tulee huomioida yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteet. 

“Sanginjoen taukopaikoille haetaan omaa, yhtenäistä ilmettä. Kilpailun avulla voimme pohtia, kuinka yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta voitaisiin tukea luontoympäristössä arkkitehtuurin keinoin. Uskomme, että arkkitehtuurin opiskelijoilla on tuoreita, ennakkoluulottomia näkemyksiä”, kertoo erikoissuunnittelija Ulla Matturi Metsähallituksen Luontopalveluista. 

Kaikki kilpailuun osallistuneet työt asetetaan julkisesti näytteille verkkoon yleisöäänestystä ja kommentointia varten. Kilpailussa jaettava palkintosumma on yhteensä 8 000 euroa, joka jaetaan kolmen parhaan, yleisöäänestyksen voittajan sekä lunastettavien töiden kesken. Kilpailuaika alkaa 20.6.2022 ja päättyy 5.9.2022. Yleisö pääsee äänestämään parasta retkeilyrakennekokonaisuutta 7.–19.9. Palkintolautakuntaan kuuluu Oulun yliopiston ja Metsähallituksen edustajia. Puheenjohtajana toimii professori Helka-Liisa Hentilä

Retkietiketti tutuksi 

Sanginjoella on lauantaina 18.6. liikkeellä liikennepoliisi sekä Metsähallituksen erätarkastajia ja muita työntekijöitä. Retkietiketti tutuksi -päivän tavoitteena on kohdata retkeilijöitä ja keskustella yhdessä retkeilyn säännöistä. Jokaisen luonnossa liikkujan olisi hyvä tuntea ainakin Retkietiketti, johon on tiivistetty suojelualueilla retkeilyn säännöt. Luonnonsuojelualueilla esimerkiksi kaikki jokamiehenoikeudet eivät ole voimassa. 

Sanginjoen luonnonsuojelualueen vuosittaiseksi käyntimääräksi on laskettu 70 000. Pääosin retkeilijät kunnioittavat alueen ainutlaatuista luontoa ja yhteisiä pelisääntöjä, mutta ongelmiakin esiintyy.  

“Yksi ongelma on luvaton maastoliikenne. Kesällä mönkijöillä ajetaan moottorikelkkauria pitkin, ja talvella moottorikelkoilla ajetaan urien ulkopuolella. Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla valtion mailla liikkuvilta edellytetään kirjallista maastoliikennelupaa", Ulla Matturi muistuttaa. 

Muita ongelmia ovat esimerkiksi koirien pitäminen vapaana, roskaaminen ja luvaton tulenteko. Luonnonsuojelualueella koirat täytyy aina pitää kytkettyinä. Roskat pitäisi viedä mukanaan, mutta niitä jätetään taukopaikoille ja jopa rakennusjätettä tuodaan metsäteiden varteen.  On myös tärkeää tietää, että metsäpalo- tai ruohikkopalovaroituksen aikana Sanginjoen taukopaikoilla ei saa sytyttää nuotiota. 

Tulevan lauantain kohtaamisissa Metsähallituksen henkilökunnalta voi myös kysellä tietoja Sanginjoen luonnonsuojelualueen nykyisistä ja tulevista retkeilyreiteistä.  

“Metsähallitus haluaa kuulla retkeilijöiden ajatuksia, kokemuksia ja palautetta alueen palveluista. Samalla haluamme opastaa ihmisiä huomioimaan retkeilyn vaikutukset luontoon. Tämä on meidän yhteistä omaisuuttamme, joten pidetään siitä yhdessä huolta”, Matturi toivoo. 

Lisätietoja