Luontoon.fi uutiset

Sanginjoen luonnonsuojelualueelta on kaadettu luvattomasti puita

Oulussa sijaitsevalta Sanginjoen luonnonsuojelualueelta on kaadettu luvattomasti puita maanantain ja keskiviikon 27.2.−1.3.2023 välisenä aikana. Kaadetuista puista on tehty katto Isokankaan pysäköintialueen viereen rakennettuun lumimajaan. Asiaa käsitellään luonnonsuojelurikkomuksena ja lievänä vahingontekona. Mikäli lumimajan rakentajista on näköhavaintoja tai tekijä itse haluaa ilmoittautua, niin yhteydessä voi olla Metsähallituksen erätarkastaja Markus Ahoon sähköpostitse markus.aho(at)metsa.fi tai puhelimitse 040 158 8820.

Luonnonsuojelualueet on perustettu turvaamaan lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuus ja oleellista on, että luonto pysyy koskemattomana. Luontoa muuttava toiminta, kuten puiden kaataminen, on kielletty alueiden rauhoitussäännöksissä. Aluetta hallinnoivan tahon tehtävänä on huolehtia, että sitä hoidetaan asiantuntevasti ja rauhoitussäännöksiä noudatetaan. Sanginjoen luonnonsuojelualuetta hallinnoi Metsähallitus, kuten kaikkia valtion suojelualueita koko maassa. 

Jokaisenoikeuksien mukaisesti Suomen luonnossa saa olla ja kulkea ilman maanomistajan lupaa, mutta oikeuksiin ei kuulu puiden kaataminen millään alueella. Luonnonsuojelualueilla, kuten Sanginjoella tai esimerkiksi kansallispuistoissa, jokaisenoikeudet eivät ole sellaisenaan voimassa. Esimerkiksi kasvien kerääminen ei ole luonnonsuojelualueilla sallittua ja leiriytymistä on voitu rajoittaa. 

Lisätietoja Sanginjoen luonnonsuojelualueesta sekä sen ohjeista ja säännöistä löytyy Metsähallituksen Luontopalvelujen verkkosivuilta luontoon.fi/sanginjoki. Ohjeissa ja säännöissä todetaan, että alueella puiden, pensaiden ja muiden kasvien sekä kasvin osien ottaminen ja vahingoittaminen on kiellettyä. Jokaisenoikeuksista lisätietoja sivuillamme luontoon.fi/jokaisenoikeudet. Metsähallituksen hallinnassa olevilla alueilla tapahtumien järjestämisestä ja leiriytymisestä lisätietoja: metsa.fi