Luontoon.fi uutiset

Salamajärven kansallispuisto sai 17 sertifioitua opasta

Salamajärven kansallispuistoon koulutettiin pilottihankkeessa oppaita, joista 17 läpäisi koulutuksen ja sai Metsähallituksen myöntämän kansallispuisto-oppaan sertifikaatin. Osa oppaista tarjoaa jo palveluja puistossa, osa suunnitteli toimintaa koulutuksen aikana.

Kansallispuisto-opaskoulutus räätälöitiin Kestävästi kansallispuistossa -hankkeessa. Puolen vuoden koulutukseen sisältyi mm. perehtymistä Salamajärven eläimistöön, soihin, pienvesiin sekä kulttuuriperintöön. Koulutuksessa kurkistettiin myös puiston kulissien taakse eli tutustuttiin ja osallistuttiin kansallispuiston huoltoon.

Kaksi naista seisoo tukien päällä järvellä.

Pilottikoulutukseen saattoivat hakea maakuntamme luontoalan yrittäjät ja yrittäjyyttä suunnittelevat henkilöt. Osallistujilla olikin siten jo vankka osaaminen opastamisesta, jota koulutuksessa syvennettiin paikallistuntemuksella. Opiskelijat olivat tyytyväisiä koulutuksen antiin: ”On helpompi lähteä tekemään keikkaa tämän kurssin käyneenä.” ”Koen nyt olevani enemmän osa puistoa.”

Koulutuksen koonnut projektipäällikkö Mari Wiiskanta kehuu, että ”Kansallispuisto-opaskoulutus kokosi yhteen todella monitaitoisen joukon Salamajärvestä kiinnostuneita ammattilaisia, jotka edistävät alueen vastuullista ja kestävää käyttöä. Pilottikoulutukselle saadaan toivottavasti jatkoa parin kolmen vuoden kuluttua, jolloin koulutusta on tarkoitus kehittää edelleen pilotista saatujen palautteiden pohjalta.”

”Koulutushanke syvensi yhteistyötä alueen toimijoiden kesken”, kokee Metsähallituksen erikoissuunnittelija Maija Mikkola. ”Esimerkiksi Suomen Ladun paikallisjärjestöiltä saatiin arvokasta käytännön tukea koulutuksen suunnitteluun. Erityistä oli myös opiskelijoiden monipuolinen tausta, osaaminen ja innostus, joka ei voinut olla tarttumatta”, Mikkola iloitsee.

Kestävästi kansallispuistossa -hanke lyhyesti

  • Toiminta-alueena Keski-Pohjanmaan - Suomenselän alue.
  • Kohderyhminä alueen luontomatkailuyrittäjät ja luontoyrittäjyyttä suunnittelevat henkilöt.
  • Hyödynsaajina kaikki Keski-Pohjanmaan asukkaat ja retkeilyreittejä käyttävät henkilöt sekä Keski-Pohjanmaalle saapuvat matkailijat.
  • Hankkeen hakija: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä.
  • Keskeiset yhteistyökumppanit: Metsähallitus ja Suomen Ladun paikallisyhdistykset.
  • Hanketta rahoittaa Leader Pirityiset.

Lisätietoja