Luontoon.fi uutiset

Salamajärven kansallispuisto löydetty vaelluskohteena

Salamajärven kansallispuistossa toteutettiin viime vuonna kävijätutkimus, jolla selvitettiin alueen kävijärakennetta ja kävijöiden mielipiteitä sekä niissä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Edellinen tutkimus oli toteutettu vuonna 2011, jolloin Salamajärven käyntimäärä oli 13 000. Vuonna 2022 käyntimäärä oli jo 25 200. Tutkimuksen perusteella ensikertalaisten osuus, vaellusharrastuksen suosio, kävijöiden rahankäyttö ja puiston paikallistaloudelliset vaikutukset ovat kasvaneet. Kasvaneista käyntimääristä huolimatta Salamajärven kansallispuisto ympäröivine reitistöineen on edelleen varsin rauhallinen kohde, jonka erämaista luonnetta arvostavat sekä sen uudet että vanhat kävijät. 

Kaksi retkeilijää hiihtää suolla aurinkoisena talvipäivänä. Molemmat vetävät ahkioissa retkeilyvarusteita.
 

Useimmiten kansallispuistoon saavutaan pienessä ryhmässä oman perheen, ystävien tai seurustelukumppanin kanssa.  Näin oli myös Salamajärvellä, mutta täällä yksin saapuvia oli vähän tavallista enemmän, 16 %. Esimerkiksi Etelä-Konneveden kansallispuistossa yksin oli liikkeellä 7 % ja Isojärvellä 8 %. Eniten kävijöitä saapui Jyväskylästä, Perhosta, Helsingistä, Kokkolasta ja Kuopiosta. Ensikertalaisten osuus Salamajärven kansallispuiston kävijöistä oli kasvanut 15 prosenttiyksikköä, ollen nyt 61 %. 

Suurin osa kävijöistä viipyi puistossa yön yli (62 %). Yöpyjät viipyivät keskimäärin kaksi vuorokautta ja yöpyivät useimmiten omassa majoitteessa, kuten teltassa. Autiotuvassa yöpyneiden osuus oli 25 % ja vuokratuvassa yöpyneiden 13 %. Päiväkävijöiden viipymä puistossa oli lyhentynyt, ollen nyt keskimäärin 3–4 tuntia. 

Salamajärvelle tultiin erityisesti vaeltamaan, nauttimaan luonnosta ja retkeilystä. Kalastusta harrastaneiden osuus oli pudonnut 14 prosenttiyksikköä, ollen nyt 7 %. Myös lintuharrastuksen ja marjastuksen suosio oli laskenut. Vastaavasti vaellusta, telttailua ja retkeilyä harrastaneiden osuudet olivat kasvaneet. Salamajärven kansallispuistossa on viime vuosina kehitetty esteettömän ulkoilun mahdollisuuksia. Esteetöntä ulkoilua mainitsi harrastaneensa 4 % vastaajista.

Paikallistaloudelliset vaikutukset kasvaneet merkittävästi

Kävijöiden keskimääräinen rahankäyttö kansallispuistossa ja sen lähialueella oli 44 euroa käyntikertaa kohden. Rahankäyttö oli kasvanut vuodesta 2011, jolloin rahaa käytettiin keskimäärin 32 euroa. Kävijöiden rahankäytön minimivaikutus*) paikallistalouteen vuoden 2022 käyntimäärillä oli 600 000 euroa ja 5 henkilötyövuotta. Vuonna 2011 vastaavat lukemat olivat 200 000 € ja 3 henkilötyövuotta. Hurjaan kasvuun vaikuttaa lisääntyneen rahankäytön lisäksi myös kasvanut käyntimäärä. “Myös Salamajärven matkailupalvelut ovat monipuolistuneet ilahduttavasti viime vuosina”, kertoo asiakaspalvelupäällikkö Sari Airas. ”Esimerkiksi erilaisia retkeily- ja vaelluskursseja on nykyisin tarjolla ympäri vuoden, mikä on hienoa.”

Palvelut parantuneet, kehittämistä riittää

Tyytyväisyys puiston palvelujen laatuun ja määrään oli noussut hieman. Tyytyväisimpiä oltiin yleiseen siisteyteen ja turvallisuuteen, polttopuihin, pysäköintipaikkoihin, tulentekopaikkoihin ja laavuihin. Myöskään kävijöiden liiallisesta määrästä ei koettu juurikaan haittaa. Tyytymättömimpiä vastaajat olivat lähialueen tiestöön. Virkistyskäytön asiantuntija Jyri Lehtonen toteaa, että ”Koirasalmen tiestön ylläpitoon ja kuntoon liittyvät kysymykset ovat Salamajärven kehittämisessä ratkaisevassa asemassa. Tienpito nielee nykyisellään lähes koko puiston huoltoon käytettävissä olevan budjetin. Silti teiden kunto on ajoittain heikko. Se vaikuttaa jo negatiivisesti kävijöiden saapumiseen: erityisesti matkailuautoilijat ja hiekkateihin tottumattomat ovat olleet nyreissään. Toinen haaste Salamajärven alueella on suuri pitkospuiden määrä. Niiden korjausvelkaa on saatu pienennettyä viime vuosina merkittävästi, mutta kunnostettavaa on koko ajan enemmän, kuin mihin nykyinen perusmääräraha riittää.” 

*) Minimivaikutus muodostetaan niiden kävijöiden rahankäytöstä, joille kansallispuisto oli matkan ainoa tai tärkein kohde (Salamajärvellä 71 % kävijöistä). 

Lisätietoja