Luontoon.fi uutiset

Saaristomeren luonnonhoidon talkoot käyntiin laitumen kunnostuksella Sundholmin saaressa Paraisilla

Metsähallituksen Luontopalvelut avaa yhdessä WWF:n kanssa talkookauden 13.4.–16.4. 2023 Sundholmin saarella Paraisten Houtskarissa. Talkoissa siistitään tulevaa laidunta keräämällä pois raivaustähteitä ja polttamalla niitä kasoina.  

Kasa risuja savuaa aidatulla laidunalueella. Kasan vieressä on talkoolainen kohentamassa kasaa pitkän kepin kanssa.
 

Tavoitteena on perustaa laaja laidunalue luonnonsuojelualueelle sekä samalla tuottaa perinneympäristön uhanalaisille lajeille ja niistä riippuvaisille muille lajeille lisää elintilaa. 

Sundholmissa on kunnostettu hakamaita ja niittyjä sekä uhanalaisten lajien kasvupaikkoja. Näitä lajeja ovat äärimmäisen uhanalainen tylppöorapihlaja (Crataegus monogyna), erittäin uhanalainen suippuorapihlaja (Crataegus rhipidophylla) sekä vaarantunut metsäomenapuu (Malus sylvestris). 

Kohteet vaativat jatkuvaa hoitoa. Hankalienkin yhteyksien päässä ja erityisen herkässä saaristoympäristössä talkooleirit ovat järkevä tapa luonnon monimuotoisuuden ylläpitoon. 

Sundholmin saari sijaitsee Houtskarista luoteeseen. Lähimpiä asuttuja saaria ovat Mossala ja Björkö, joiden kautta kulkee Saariston rengastie. Sundholmin saari on suuri, yli 50 hehtaaria, ja siitä vähän yli 30 hehtaaria on Metsähallituksen hallinnassa olevaa luonnonsuojelualuetta. Saari on menneinä vuosikymmeninä ollut laidun- ja viljelymaata, joka on sittemmin kasvanut umpeen. Tulen käytöstä on ilmoitettu ennakkoon pelastusviranomaisille. Paikalla on kokeneita työntekijöitä ja sammutuskalustoa. 

Rannikko-LIFE – monivuotinen hanke saaristoluonnon hyväksi

Rannikon ja saariston avoimet luontotyypit ovat uhanalaistuneet merkittävästi viime vuosikymmenten aikana. Niitä uhkaa umpeenkasvu ilmasta tulevan typpilaskeuman, ilmastonmuutoksen, Itämeren rehevöitymisen ja perinteisen karjatalouden päättymisen vuoksi.

Rannikko-LIFE-hankkeessa hoidetaan rannikon suojelualueiden luontoa vuosina 2018–2025. Tartumme ongelmaan raivauksin, kulotuksin, poistamalla kurtturuusua ja palauttamalla perinneympäristöjä laidunkäyttöön. Samalla syntyy lajeille sopivien elinympäristöjen verkostoja, jotka auttavat lajeja leviämään ja tarjoavat pakoreitin uusille alueille, kun ilmastonmuutos muuttaa vanhoja elinalueita kelvottomiksi. Hanketta vetää Metsähallituksen Luontopalvelut. Hankkeen budjetti on 8,7 miljoonaa euroa, mistä Euroopan unionin rahoitusosuus on 60% eli 5,2 M€.

Lisätietoja

Life-, Natura 2000- ja Rannikko-LIFE-tunnukset.