Uutiset

Takaisin

Saanan uusien portaiden rakentaminen puolivälissä

19.7.2019

Saanan uusien portaiden rakentamisessa on päästy puoliväliin. Uudet portaat tehdään kivimateriaalista ja sorasta. Materiaaliratkaisun ansiosta portaiden toivotaan nyt kestävän vuosikymmeniä.

Näkymä Saanan uudelta polulta Mallan suuntaan. Kuva: Antti Ohenoja.

Saanatunturille nouseva reitti on linjattu entistä loivempaan kohtaan, jonka ansiosta kulkeminen huipulle helpottuu, ja porrasrakenteita tarvitaan aikaisempaa vähemmän. Uusi linjaus ei myöskään erotu niin selvästi kaukomaisemassa. 

Saanan reittien päälähtöpaikka siirtyy kunnostustöiden yhteydessä Mallan luonnonpuiston pysäköintialueelle, jonne on tavoitteena myöhemmässä vaiheessa rakentaa uusi pysäköintialue. Mallan pysäköintialueelta Saanalle johtavan polun rakentaminen etenee porrastöiden ohessa. Tässä vaiheessa uuden polun pohjamurske on saatu levitettyä ja työ jatkuu pintamurskeen levityksellä ja maisemointitoimenpiteillä. Lisäksi puunrajan tuntumassa olevaan nousuun rakennetaan noin 20–30 kiviporrasaskelmaa.

Saanan uusissa portaissa käytetään kivimateriaaleja. Rakennustyö on nyt puolivälissä. Kuva: Antti Ohenoja.

Kilpisjärven retkeilykeskukselta Saanalle linjautuva retkeilyreitti säilyy edelleen käytössä. Retkeilykeskuksen reitin kosteimpien osuuksien pitkostukset ovat valmistuneet tällä viikolla. 

Jotta puunrajasta Saanalle nouseva vanha ja kulunut polku saadaan ennallistumaan ja kasvillisuus sille palamaan, tullaan kulku Saanalle ohjaamaan uuden reitin kautta. Kulun ohjaamiseksi alueelle tullaan rakentamaan ohjausrakenteita sekä pystyttämään opasteita uuden polun  valmistumisen jälkeen. 


Lisätiedot