Uutiset

Takaisin

Saanan portaiden rakentaminen etenee

25.6.2019

Saanan rinteessä liikkuu kesällä ja syksyllä portaiden ja reitin tekoon tarvittavia koneita. Polun pohjaa on tasattu tällä viikolla ja varsinaiseen porrasrakennustyöhön päästäneen ensi viikolla. Turvallisuuden takia pyydämme tunturiin kulkevia välttämään liikkumista työkoneiden lähellä.

Saanan portaiden ja sorapolun valmistelutyöt aloitettiin jo kevättalvella materiaalien kuljetuksella. Nyt päästään varsinaisten portaiden rakentamiseen. Valmista pitäisi tulla lokakuun loppuun mennessä.

Saana on Lapin merkittävimpiä tunturikohteita, ja sen reitistölle tehdään vuosittain noin 25 000 käyntiä. 2000-luvun alussa rakennetut entiset portaat jouduttiin huonokuntoisina purkamaan 2017. Uudet portaat rakennetaan suojaamaan herkkää tunturiluontoa. Saanan polun kunnostamisella tehostetaan kävijöiden ohjausta, varmistetaan alueen virkistyskäytön ja matkailun kestävä kasvua sekä suojeluarvojen säilymistä.

Saanan reitin linjaus muuttuu hieman, jotta luonto- ja maisema-arvoja voimakkaasti haittaava polkujen leviäminen saadaan hallintaan. Saanalle noustaan jatkossa loivempaa linjausta myöten, jonka ansiosta reitille tarvittavien porrasaskelmien määrää vähenee reilusti yli puolella. Myös reitistön päälähtöpaikka muuttuu. Lähtö Mallan luonnonpuistoon ja Saanalle tapahtuu samalta paikoitusalueelta. Myös vanha reitti Kilpisjärven retkeilykeskukselta Saanalle säilyy käytössä, ja sen välttämättömimpiä pitkoksia uusitaan. Saanan polun valmistuttua kulku ohjataan vanhalta polulta uudelle, jotta Saanalle jo syntyneiden kulumisvaurioiden palautuminen saadaan käyntiin.

Uusi reitti ja portaat tehdään rakenteeltaan ja väritykseltään tunturirinteeseen sopivasta maa-aineksesta ja kivistä. Suomessa retkeilyreittien kivirakentamista ei vielä ole tehty paljoa, mutta maailmalla se on erittäin yleistä. Se on ekologisin, kestävin ja maisemaan sopivin ratkaisu. Vanhat puiset portaat erottuivat tunturirinteen maisemmassa selvästi kauas, kiviaineisratkaisu maastoutuu maisemaan paremmin. Saanalla käytettävät kivi- ja soramateriaalit ovat kotimaisia.
 
Metsähallituksen Luontopalvelut on valmistellut Saanalle hoito- ja käyttösuunnitelman, jonka tekemisessä on osallistettu laajalti alueen sidosryhmiä ja asukkaita. Suunnitelmassa on ollut esillä myös reitti ja Saanan portaat. Saamelaiskäräjät on antanut lausunnon suunnitelmasta, ja suunnitelmasta on myös järjestetty saamelaiskäräjälain mukainen Saamelaiskäräjäneuvottelu. Suunnitelman teossa on ollut käytössä vapaaehtoinen Akwé :Kon -menettely, ja sen työryhmä on koonnut paikallisten saamelaisten kommentteja elämäntapansa muodosta ja sen säilymisen edellytyksistä, jotta se voidaan ottaa huomioon Metsähallituksen päätöksenteossa.
 
Lisätietoja