Luontoon.fi uutiset

Ruunaan koski- ja virta-alueet määriteltiin - Pilkkikielto selkiytyi

ELY-keskus on määritellyt Ruunaan kalastuskohteen koski- ja virtapaikat. Päätös tarkoittaa sitä, ettei näillä alueilla saa pilkkiä, onkia tai käyttää ns. harrilautaa. Ruunaan kohde Lieksassa on Metsähallituksen suosituin vapakalastusalue. Sinne myydään vuosittain noin 6 000 lupaa.

Kartta Ruunaan kosket -vapalupa-alueesta.ELY-keskuksen päätös selkiyttää kalastusjärjestelyitä ja valvontaa. Päätös annettiin Metsähallituksen hakemuksesta. Esimerkiksi pilkkiminen on jatkossa yksiselitteisesti kiellettyä kolmella kokonaisella koskialueella. Tähän asti kieltoalueesta on ollut ajoittain epäselvyyksiä kalastajien keskuudessa.

Nyt annettu päätös ei koske koko Lieksanjokea vaan ainoastaan Ruunaan vapakalastuskohdetta.

Kalastuslain mukaan vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueilla ei saa pilkkiä, onkia tai käyttää harrilautaa. Vaelluskaloja ovat muun muassa lohi, järvilohi, taimen sekä harjuksen, nieriän ja siian vaeltavat kannat. Lieksanjoessa elää useita vaelluskalakantoja. Metsähallitus kunnostaa niiden kutualueita Ruunaan koskilla mittavilla kunnostustoimilla yhdessä kumppaneidensa kanssa.

”Nyt sekä kalastuksen järjestäminen että valvonta on selkeää. Tämä on myös kalastajien oikeuksien kannalta hyvä asia”, eräsuunnittelija Eero Hartikainen Metsähallituksesta sanoo.

Kalastus on ollut kiellettyä koski- ja virtapaikoissa tähänkin asti, mutta paikoin koskien väliset virrat ovat talvella jäätyneet ja jotkut kalastajat ovat tulkinneet nämä alueet virheellisesti luvallisiksi pilkkialueiksi.

ELY-keskuksen päätös vahvistaa nyt, että Ruunaan koskien vapakalastusalueella Lieksanjoella koski- ja virta-alueita ovat:

  • Paasikoski–Haapavitja–Mustapyörre–Neitijärvi; eli Paasikosken niskalta Neitijärven yläosaan, Koivusaaren kaakkoispuolelle
  • Kirppuvirta–Neitikoski–Airovirta; eli Neitijärven luusuan Kirppuvirrasta Airovirran alapuolelle, pois lukien Tervosenlahti ja Naukulahti
  • Kattilakoski; eli Kattilakosken niskalta noin 500 metriä alavirtaan
  • Murrookoski–Siikakoski; eli Murroojärven luusuasta Siikajärvelle, Murroojoen ala-osa mukaan lukien.

Ruunaa on Metsähallituksen suosituin vapa-alue koko maassa. Sinne myydään noin 6 000 kalastuslupaa vuosittain. Yhteensä Metsähallituksen Eräluvat-kohteille hankitaan noin 100 000 kalastuslupaa vuosittain.

Ruunaalle istutetaan pyyntikokoista kirjolohta ja taimenen poikasia. Koskissa tehdään myös merkittäviä kunnostustöitä, jotta vaeltavien lohikalojen lisääntyminen Lieksanjoessa onnistuisi.

Lisätietoja