Luontoon.fi uutiset

Rokuan ja Oulujokilaakson retkeilijöille tiedossa paremmat reitit ja entistä ehommat taukopaikat

Rokuan kansallispuistossa ja sen lähiseudulla parannetaan tänä kesänä retkeilyreittejä ja taukopaikkoja. Kunnostuksia on tiedossa Rokuan kansallispuistoon, Oulujokilaakson Tervareitistöön sekä Vaalan Tervajoen ja Kutujoen reitistöön. 

Eri-ikäisiä retkeilijöitä kävelemässä polulla metsän keskellä.

Rokuan kansallispuistossa reitistöt kokevat ison muutoksen. Polkuja linjataan osin uusiksi, viitoitukset uusitaan ja polkupohjia kestävöitetään sorastuksilla. Odotettuna uutuutena Rokuan perinteikkäälle kesätapahtumapaikalle Lianjärven ja Syväjärven väliselle kannakselle rakennetaan uusi päivätupa. Lisäksi muita taukopaikkoja kunnostetaan. 

Kansallispuiston laajennusosaan tehdään uusi Syvyydenkierros-päiväreitti. Se mukailee osin Rokuansydän-reittiä, joka puolestaan poistuu käytöstä. Myös Kaloripolku poistuu. Lisäksi Pookinpolulla, Harjunpolulla ja Keisarinkierroksella tehdään paikoin uusia linjauksia.  

Uutta on tiedossa myös maastopyöräilijöille. Puiston pohjoisosaan tehdään uusia reittiyhteyksiä, lisäksi avataan uudet yhteydet Pookivaaran ja Pitkäjärven välille sekä Pookin pysäköintipaikalta reitit Rokuanhoviin ja Saariselle. 

Reitistön selkeyttämisen ohella muutoksilla suojellaan alueen luontoarvoja. Uusilla reittilinjauksilla retkeilijöitä ohjataan maapohjalle, joka kestää paremmin kulutusta. Eroosion ehkäisemiseksi alueella tehdään myös polkujen kestävöintejä pääosin sorastamalla yhteensä noin kolmen kilometrin matkalla. 

Jokivarsilla ehostetaan taukopaikkoja

Rakennustöitä tehdään myös muualla Rokua Geoparkin alueella. Oulujokivarren Tervareitistöllä ehostetaan taukopaikkoja Muhoksen ja Oulun rajalta aina Rokuanvaaralle saakka. Odotetuimpana uudistuksena on uuden kodan rakentaminen Utaselle, kauniille paikalle Oulujoen äärelle. Tervareitistön pohjaa kunnostetaan uusimalla pitkospuita useiden kilometrien matkalta. Erityisesti suoalueilla pitkospuut ovat osin varsin heikossa kunnossa. Kulkemista helpottavat myös paikoin tehtävät sorastukset. 

Vaalan Tervajoen ja Kutujoen varressa on useita taukopaikkoja, joissa niin ikään kunnostetaan rakenteita, tulentekopaikkoja, siltoja ja veneenlaskuluiskia. Tervajoki ja Kutujoki ovat yhteydessä toisiinsa Otermajärven kautta ja vesistöt mahdollistavatkin kiehtovan melontaretken Oulujoelta aina Puolangan rajalle saakka. 

Kaikki rakennustyöt toteutetaan ostopalveluina. Kilpailutukset julkaistaan julkisten hankintojen Hilma-palvelussa. Lisätietoa hankkeesta ja kilpailutuksista vastaavien henkilöiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta rokuageopark.fi.

Reitistöhanketta hallinnoivat Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien omistama aluekehittämisyhtiö Humanpolis Oy sekä Metsähallitus. Tehtäville toimenpiteille on saatu EU:n maaseuturahaston tukea Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Hankkeen toteuttajat osallistuvat kustannuksiin myös omarahoituksilla. Kaikki hankkeen rakennusurakat valmistuvat syksyyn 2022 mennessä. 

Lisätietoja

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka hoidossa on kolmasosa Suomen maa- ja vesialueita. Metsähallituksen tarkoitus on luonnon arvon ja yhteisen varallisuuden vastuullinen kehittäminen yli sukupolvien. 1200 metsähallituslaista eri puolilla Suomea vastaavat alueiden kestävästä käytöstä, hoidosta ja suojelusta - erilaiset tarpeet ja odotukset yhteensovittaen.
Metsähallituksen Luontopalvelut tarjoaa kestävän tavan nauttia Suomen kauneimmasta luonnosta. Suojelemme arvokkainta luontoa ja vastuullamme ovat maamme kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut valtion suojelualueet, pohjoiset erämaa-alueet sekä monet merkittävät historiakohteet.