Luontoon.fi uutiset

Repoveden kansallispuiston kävijätutkimus meneillään - Metsähallitus kehittää kansallispuistoa tulosten avulla

Repoveden kansallispuistossa selvitetään kävijöiden mielipiteitä sekä tyytyväisyyttä retkikohteeseen ja sen palveluihin. Tutkimus toteutetaan haastattelemalla kansallispuiston kävijöitä. Edellisen kerran Repoveden kansallispuistossa tehtiin kävijätutkimus vuonna 2017-2018.

Kolme retkeilijää istuu nuotiopaikan penkeillä aurinkoisena kesäpäivänä.
 

Kävijätutkimukset ovat oleellinen osa kansallispuistoissa tehtävää kehitystyötä. Metsähallitus pyrkii selvittämään retkeilykohteiden ja niiden lähialueiden kävijärakennetta, kävijätyytyväisyyttä sekä kävijöiden kokemuksia. Lisäksi selvitetään, kuinka kauan alueella viivytään, mitä alueella tehdään ja millaista on kävijöiden rahankäyttö. Keruu toteutetaan etukäteen suunnitellun haastattelulomakkeen avulla. Vastaajilta kerätään myös vapaata palautetta. Kaikki kehitysideat, sekä kehut että moitteet, ovat tärkeää tietoa, kun kansallispuistojen tulevaisuutta suunnitellaan.

Repoveden kävijätutkimus koostuu kahdesta keruujaksosta eli otannasta. Näistä ensimmäinen tehtiin keväällä hiihtolomien ja pääsiäisen välillä. Talven keruun tulokset ovat siis jo käsittelyvaiheessa. Kesän kävijähaastatteluista vastaa kävijätutkimuksen tekijä Jarno Laitinen. ”Haastatteluja tehdään ympäri kansallispuistoa, ennalta määritellyissä paikoissa. Repoveden kävijätutkimusta tehdään Saarijärven, Tervajärven sekä Lapinsalmen sisääntulojen tuntumassa sekä puiston suosituimpiin kohteisiin kuuluvilla Kuutinkanavalla ja Olhavalla. Haastattelupäivät on valikoitu satunnaisesti ja haastattelut toteutetaan aamu- ja ilta-aikaan”, Laitinen kertoo.

Tutkimus toteutetaan maastossa kyselyhaastattelulla, johon vastaaminen kestää noin 10–15 minuuttia. Kaikki vastaukset ovat tärkeitä, sillä monipuolisella aineistolla varmistetaan paras lopputulos. Aineisto kerätään vakioidulla menetelmällä niin, että tulokset ovat vertailukelpoisia sekä Repoveden aiempiin että muiden kansallispuistojen kävijätutkimuksiin.

”Repoveden edellinen kävijätutkimus tehtiin viitisen vuotta sitten, vuosina 2017-2018. Nyt käynnissä oleva tutkimus on viides kansallispuiston perustamisen jälkeen. Tutkimuksia on käytetty hyväksi esimerkiksi alueen hoidon ja käytön suunnitelman laatimisessa sekä palveluvarustuksen rakentamisen suunnittelussa”, kertoo Metsähallituksen suunnittelija Heidi Kilpeläinen. ”Repoveden kansallispuisto täyttää ensi vuonna 20 vuotta. Tuona aikana alueen kävijämäärät ovat moninkertaistuneet ja kävijäryhmät monipuolistuneet. Odotamme mielenkiinnolla, millä tavoin pandemiavuosien aloittama retkeilybuumi näkyy tutkimuksen tuloksissa.”

Lisätietoja