Luontoon.fi uutiset

Ratkaisu ja toteuttaja haussa Merenkurkun vaellusreitin vesistön ylitykseen 

 - Innovoijalle hieno mahdollisuus ainutlaatuisessa kohteessa
 
Metsähallitus etsii nyt ratkaisua ja toteuttajaa yhteen Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen kohteista: Björkö
Panike-vaellusreitin vesistönylitykseen. Hankintamenettely on käynnistetty ja osallistumishakemuksia voi jättää 18.3. asti. 

Etualalla ruovikkoa, taaempana vettä ja kivikkoa. Taustalla on metsää.


Maailmanperintöalueella vierailee vuosittain noin 350 000 kävijää ja käyntimäärät ovat kasvussa.  

”Björköstä Panikeen kulkeva vaellusreitti on ainutlaatuinen virkistyskohde saaristossa, joka on salmien ylitysten vaikeuksien takia jäänyt vähälle käytölle. Kehityshankkeen tavoitteena on herättää henkiin hieno saaristoreitti, ja on tärkeää löytää hyvä ratkaisu ja toteutus vesistönylitykselle. Vaihtoehtoja on tarkasteltu aina soutuveneistä automaattilosseihin ja siltoihin. Päädyimme hankintamenettelyyn, johon voi osallistua mitä erilaisimmilla ratkaisuilla. Nyt on tarjolla ja haussa innovatiivinen ylitysratkaisu hienossa kohteessa!”, sanoo projektipäällikkö Jonna Hagström Metsähallituksesta. 

Korsbådafjärdenin salmen ylittävä osuus on 380 metriä pitkä. Alue on luonnonsuojelualuetta, jossa esiintyy poikkeuksellisen arvokkaita luontotyyppejä ja suojeltuja lajeja niin eläin- kuin kasvikunnasta. Vesistönylitysratkaisun tärkeimpiä kriteereitä ovat mahdollisimman vähäiset vaikutukset luontoarvoihin sekä turvallisuus ja helppokäyttöisyys. 

”Hanke on tähän mennessä edennyt pääasiassa sidosryhmiä osallistamalla ja selvityksiä tekemällä. Kesällä yleisö sai vastata verkkokyselyyn ja myöhemmin syksyllä järjestettiin työpaja. Vesistökartoituksia on jo tehty, ja osa luontovaikutusten arvioinneista on vielä edessä. Hankkeeseen liittyy runsaasti lupaprosesseja ja alustava suunnitelma on juuri lähtenyt lausunnolle ELY-keskukseen.” 

Metsähallitus sai vuoden 2020 marraskuussa eduskunnan myöntämän 600 000 euron lisämäärärahan Merenkurkun maailmanperintöalueella sijaitsevan Björkö—Panike-vaellusreitin kehityssuunnitelman toteuttamiseen. Vaellusreitin uudet osuudet ja mahdollisuus päästä helpommin saariosuudelle monipuolistavat maailmanperintöalueen matkailua.  

Lisätietoja