Uutiset

Pisamalahden linnavuorelle kiivetään jatkossa uutta reittiä ja portaita pitkin

Metsähallitus on rakentanut Sulkavalla sijaitsevalle Pisamalahden linnavuorelle uuden kävelyreitin sekä jyrkimpiin kohtiin metalliset, maisemaan sopivat portaat. Reitti on kestävöity ja sinne on myös tehty uudet opasteet. Rakenteet lisäävät kävijäturvallisuutta sekä suojelevat lain suojaamaa muinaisjäännöstä kulumiselta. 

Teräsrakenteiset portaat jyrkässä metsäisessä rinteessä.

Rakennustyöt on toteutettu eduskunnan Metsähallitukselle myöntämän budjetin tasokorotuksen sekä tulevaisuusinvestointirahojen turvin. Suunnittelua tehtiin yhteistyössä Sulkavan kunnan, Savonlinnan maakuntamuseon sekä Museoviraston kanssa. Sulkavan vankilan vangit purkivat vanhat portaat ja tekivät uuden polun kestävöintiä. Finn Teräsrakennepalvelut Oy vastasi metallirakenteiden suunnittelusta, valmistuksesta ja pystyttämisestä. 

”Linnavuorella on helpointa vierailla lumettomaan aikaan. Portaat ja vuoren rinne ovat jyrkkiä ja paikoin vaikeita kulkea. Näkymä Pisamalahden linnavuoren huipulta on huima, sillä vuori kurkottaa 55 metrin korkeuteen suoraan Saimaan vedenpinnan yläpuolelle. Kamera kannattaa ottaa mukaan retkelle”, vinkkaa suunnittelija Miina Auttila Metsähallituksesta. 

Linnavuoren juurella sijaitsevat grillikatos ja kuivakäymälä. Lisäksi siellä on laituri, minkä ansiosta tähän Saimaan rannalla sijaitsevaan kohteeseen on mahdollista saapua myös veneellä. Sulkavan kunta vastaa näistä rakenteista. Nuotiokatoksella voi kokata retkiherkkuja, mutta muualla linnavuoren alueella tulenteko on kiellettyä. 

Pisamalahden linnavuoren laki on laajuudeltaan noin 120 x 100 metriä. Kallion rinteet ovat veden puolelta etelässä, lännessä ja pohjoisessa äkkijyrkät. Vain idässä kallion rinne on loivempi. Siellä linnan suojana on ollut puolustusvarustus, jonka perustuksen kivivallia on säilynyt noin 120 metrin matkalta. Aikanaan kivivallin päällä on ollut puisia varustuksia.

Järveltä päin kuvattu jjyrkkäseinämäinen kallio, jonka laella kasvaa metsää.

Pisamalahden säilyneitä kivivalleja pidetään komeimpina koko Suomessa. Nämä noin kolme metriä leveät vallit ovat ulkosivultaan enimmillään lähes 3 metriä korkeat. Rakenteeltaan valli on kylmämuurattu: kivet on tiiviisti ladottu päällekkäin ilman sideainetta kuten laastia. Vallin sisäpuolella on tasaisin välein toistakymmentä kasaa, joissa on nyrkinkokoisia kiviä. Ne on tulkittu linnan puolustamista varten kerätyiksi heittokivikasoiksi.

”Rautakaudella ja keskiajan alun levottomina aikoina Pisamalahden linnavuoren jyrkät kalliot ja mahtavat kivi- ja puuvarustukset tarjosivat turvaa lähialueen asukkaille. Linnavuoren valloitus on edelleen jännittävää, mutta nyt sen voi tehdä uutta reittiä pitkin”, kulttuuriperinnön erikoissuunnittelija Tanja Tenhunen Metsähallituksesta kertoo. 

Metsähallituksen Luontopalvelut hoitaa merkittävää osaa valtion omistuksessa olevasta kansallisesta kulttuuriomaisuudesta. Pisamalahden lisäksi linnavuoren voi valloittaa myös Linnansaaren kansallispuistossa, Aulangon luonnonsuojelualueella Hämeenlinnassa tai Rapolan linnavuorella Valkeakoskella.

Lisätietoja