Luontoon.fi uutiset

Pirkanmaan ja Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin kansallispuistojen käyntimäärät ovat tasaantuneet ruuhkavuosien jälkeen

Seitsemisen, Helvetinjärven, Isojärven, Lauhanvuoren ja Kauhanevan–Pohjankankaan kansallispuistoissa vierailtiin vuoden 2022 aikana yhteensä 164 000 kertaa. Viime vuonna 40 vuotta täyttäneiden kansallispuistojen käyntimäärät laskivat Lauhanvuorta lukuun ottamatta jonkin verran edellisvuoteen verrattuna. Sama trendi oli viime vuonna havaittavissa kansallispuistoissa ympäri Suomen, kun ihmiset suuntasivat kansallispuistojen sijaan kulttuuririentoihin ja ulkomaanmatkoille. 

Kolme retkeilijää laskeutuu jyrkkiä portaita ottaen tukea kaiteesta.

”Viime vuosien aikana Metsähallitus on kyennyt erillisrahoituksella kuromaan kiinni kansallispuistojen palvelurakenteisiin syntyneen korjausvelan. Seuraavalla hallituskaudella on varmistettava kansallispuistojen hoidon pysyvä rahoitus tasolle, joka estää uuden korjausvelan kertymisen. Tällä varmistetaan, että tehty investointi ei mene hukkaan, asiakasturvallisuus ja -kokemus pysyvät hyvällä tasolla, käytön kestävyys ei vaarannu, ja luontoon tukeutuvaa matkailua voidaan edistää”, kertoo virkistyskäyttöpäällikkö Tuula Peltonen Metsähallituksesta.

Helvetinjärvi jatkaa Pirkanmaan suosituimpana kansallispuistona

Helvetinjärven kansallispuisto saavutti koronavuosina suuren suosion, kun sen käyntimäärät tuplaantuivat. Nyt käyntimäärät ovat tasaantuneet. Helvetinjärvellä vierailtiin vuoden 2022 aikana 46 300 kertaa ja pudotusta edellisvuoteen tuli 31 prosenttia. Helvetinjärvi on ollut aiemmin erityisesti matkailijoiden suosiossa, joten kun viime kesänä ihmiset suuntasivat lomamatkoillaan ulkomaille, se heijastui erityisesti Helvetinjärven käyntimääriin. Lähivuosina Helvetinjärvelle on tulossa uusia retkeilyreittejä. Viime vuoden aikana näiden tulevien reittien varrelle urakoitiin huoltoteitä, pysäköintialueita ja pohjia uusille taukopaikkarakenteille. Myös Heinälahteen ja Helvetinkolulle tehtiin uudet huoltoväylät.

Myös Seitsemisen kansallispuiston käyntimäärissä tultiin hieman alaspäin. Vuoden 2022 aikana Seitsemisessä vierailtiin 43 500 kertaa, joka on kymmenen prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Viime vuoden aikana aloitettiin Seitsemisen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman päivitystyö, jossa määritellään kansallispuiston virkistyskäytön toimenpiteet seuraavan kymmenen vuoden ajalle. Joulukuun alussa Seitsemisen luontokeskusta alkoi vetää SEITA Elämyspalvelut Oy, joka tarjoaa kahvila- ja majoituspalvelujen lisäksi tilausruokailuja, opastettuja retkiä ja välinevuokrausta. Täyden palvelun luontokeskuksen avajaisjuhlaa tullaan viettämään tänä keväänä.

Isojärven kansallispuistossa vierailtiin viime vuoden aikana 25 100 kertaa. Siellä käyntimäärät putosivat 17 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2022 aikana Isojärvellä kunnostettiin Lortikan vuokratuvalle menevä tie. Lisäksi Heretyn kämppäkahvilaan saatiin vedettyä juokseva vesi, joka mahdollistaa ruuanlaiton kahvilassa. 

Kauhanevan–Pohjankankaan kansallispuistossa vilkkaampaa kuin Lauhanvuorella

Helvetinjärven tapaan Kauhanevan–Pohjankankaan kansallispuiston käyntimäärät tuplaantuivat koronavuosina ja nyt ne ovat tasaantuneet. Kauhaneva–Pohjankangas on ohittanut suosiossa Lauhanvuoren jo useana vuonna peräkkäin. Kauhanevalla–Pohjankankaalla vierailtiin viime vuonna 27 900 kertaa ja pudotusta edellisvuoteen tuli kuusi prosenttia. 

Lauhanvuoren kansallispuistoon tehtiin viime vuonna 21 300 käyntiä eli neljä prosenttia enemmän kuin edellisvuotena. Lauhanvuori onkin ainoa kansallispuisto tällä alueella, joka onnistui hieman nostamaan käyntimääriään vuoteen 2021 verrattuna. 

Hämeenkankaan harjoitus- ja monikäyttöalueella vierailtiin 66 800 kertaa. Vaikka pudotusta käyntimääriin tuli neljä prosenttia, Hämeenkangas on edelleen suosittu luontoliikuntapaikka, jossa järjestetään runsaasti tapahtumia ja Puolustusvoimat harjoittelee aktiivisesti alueella.

Viime vuonna näissä Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geoparkiin kuuluvissa kohteissa uusittiin pääopasteita, viitoituksia ja käymälöitä sekä korjattiin taukopaikkarakenteita.

Luontokohde Käyntimäärä 2021 Käyntimäärä 2022 Muutos %
Helvetinjärvi 67 000 46 300 -31
Seitseminen 48 200 43 500 -10
Isojärvi 30 200 25 100 -17
Kauhaneva–Pohjankangas 29 700 27 900 -6
Lauhanvuori 20 500 21 300 +4
Hämeenkangas 69 300 66 800 -4

            
Lisätietoja