Luontoon.fi uutiset

Pirkanmaan ja Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin kansallispuistojen käyntimäärät ovat jälleen kasvusuunnassa

Kansallispuistot ovat edelleen suosittuja ajanviettopaikkoja ja valtakunnalliset käyntimäärät ovat kasvaneet kaksi prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon 1.1.–31.7. Myös Pirkanmaan ja Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin kansallispuistot vetivät hyvin väkeä. Viime vuosien erillisrahoitusten turvin kohennetut retkeilyrakenteet ovat olleet yksi tärkeä syy käyntimäärien kasvuun. 

Retkeilijöitä istumassa tulentekopaikalla evästelemässä.

Kaikkien Pirkanmaan kansallispuistojen, Seitsemisen, Helvetinjärven ja Isojärven, käyntimäärät ovat alkuvuoden perusteella maltillisessa kasvussa. Tammi-heinäkuun aikana Seitsemisessä vierailtiin 28 600 kertaa, Helvetinjärvellä 27 100 kertaa ja Isojärvellä 14 300 kertaa. Vuoden 2022 samaan ajanjaksoon verrattuna kasvua tuli Helvetinjärvellä ja Isojärvellä kuusi prosenttia ja Seitsemisessä viisi prosenttia. 

Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geoparkiin kuuluu kaksi kansallispuistoa, Lauhanvuori ja Kauhaneva-Pohjankangas. Tammi-heinäkuussa Kauhanevalla-Pohjankankaalla vierailtiin 15 900 kertaa ja Lauhanvuorella 12 200 kertaa. Kauhanevan-Pohjankankaan käyntimäärä pysyi edelliseen vuoteen verrattuna ennallaan ja Lauhanvuori kasvatti käyntimääriään viisi prosenttia. Hämeenkankaan harjoitus- ja monikäyttöalueella vierailtiin 45 300 kertaa ja käyntimäärä kasvoi siten viime vuoteen verrattuna kolme prosenttia. 

Seitsemisen luontokeskuksessa ja Koveron perinnetilalla on vierailtu vilkkaasti 

Seitsemisen kansallispuiston luontokeskuksen ja Koveron perinnetilan käyntimäärät ovat kasvaneet reilusti. Luontokeskuksessa käyntejä on tehty alkuvuoden aikana 32 prosenttia enemmän kuin viime vuonna ja Koveron perinnetilalla 31 prosenttia enemmän. Koveron perinnetila on ollut vetovoimainen kohde Seitsemisessä aina ja tänä vuonna aukioloaikoja pystyttiin hieman laajentamaan. Myös tilalla vierailevat koululaisryhmät ovat jälleen löytäneet paikan pandemia-ajan jälkeen.  

 Retkeilijät kuvaavat selfietä rakennuksen edessä. Rakennuksen seinässä lukee SEITSEMINEN KANSALLISPUISTO NATIONALPARK.

Luontokeskuksessa aloitti uusi yrittäjä, Seita Elämyspalvelut Oy, viime joulukuussa ja luontokeskuksen toimintakonsepti uudistui.  

”Luontokeskuksesta saa nykyisellään kahvila- ja ravintolapalvelujen lisäksi vuokravälineitä, opastus- ja kuljetuspalveluita sekä majoitusta. On ollut ilahduttavaa huomata, että myös ryhmät ovat löytäneet nämä uudet palvelut ja olleet erittäin tyytyväisiä täyden palvelun luontokeskukseen”, kertoo virkistyskäyttöpäällikkö Tuula Peltonen Metsähallituksesta. 

Kansallispuistojen käyntimäärät kasvussa myös valtakunnallisesti 

Suomen 41 kansallispuistossa vierailtiin kaikkiaan 2,3 miljoonaa kertaa tammi-heinäkuussa vuonna 2023. Käyntimäärät kasvoivat kaksi prosenttia vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.  

”Retkeilybuumi jatkuu edelleen vahvana ja pandemian aikana syntynyt luontoharrastuskipinä ei ole sammunut. Verrattuna aikaa ennen koronaa eli vuoteen 2019, on kansallispuistojen käyntimäärissä kasvua 14 prosenttia”, kertoo luontopalvelujohtaja Henrik Jansson Metsähallituksesta.  

Palveluita ja rakenteita on monissa kansallispuistoissa ja muilla suosituilla luontokohteilla pystytty viime vuosina korjaamaan erillisrahoituksen turvin. Kohentuneet rakenteet ja palvelut ovat houkutelleet kävijöitä kohteille.  

Retkeilyrakenteita ja -reittejä kunnostettu ja uusittu myös alueellisesti 

Pirkanmaan kansallispuistoissa on uusittu runsaasti käymälöitä ja taukopaikkarakenteita sekä korjattu tiestöä ja pysäköintialueita. Lähivuosina Helvetinjärven kehittäminen jatkuu edelleen uusien taukopaikkarakenteiden ja reittien myötä. Seitsemisen hoito- ja käyttösuunnitelma on valmistumassa ja sen myötä on tulossa uusi reitti alueelle. Isojärvellä parannetaan vielä loppusyksyllä esteettömyyttä Heretyn kämpän pihalla ja käymälässä. 

Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geoparkin kohteissa on uusittu opasteita, viitoituksia ja käymälöitä sekä korjattu taukopaikkarakenteita. Nyt on olennaista, että uusitut palvelut voidaan pitää kunnossa, eikä uutta korjausvelkaa synny.  

Käyntimäärien vertailu luontokohteissa tammi-heinäkuu v. 2023 ja v. 2022

Lisätiedot