Uutiset

Pallas-Yllästunturin kansallispuiston kävijätutkimus käynnistyy

Pallas-Yllästunturin kansallispuiston kävijätutkimus käynnistyi helmikuussa. Aineistoa kerätään kansallispuiston taukopaikoilla ja latukahviloissa kevättalvella, ja se jatkuu myös kesällä ja syksyllä. 

Retkeilijät istuvat talviyöllä laavulla, jossa kyltti Kesänkijärvi.

Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa vieraillaan vuosittain yli 550 000 kertaa. Helmikuussa käynnistyneellä kävijätutkimuksella kerätään laajasti tietoa muun muassa kävijöiden retkikohteista, viipymästä, vierailumotiiveista sekä tyytyväisyydestä vierailuun. Lisäksi on mahdollisuus vastata luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksia kartoittavaan kyselyyn. Kävijätutkimus kertoo millaisia palveluja retkeilijät toivovat kansallispuistolta ja mitä mieltä he ovat nykyisistä palveluista.

Kaksi pyöräilijää tauolla. Taustalla pari hiihtäjää ja rakennusta sekä viittoja tunturimaisemassa.

Viiden vuoden välein toteutettavista kävijätutkimusta on kertynyt vertailtavaa tietoa jo yli 20 vuoden ajalta. Aineiston keräämiseen osallistuu Metsähallituksen luontokeskusten asiakasneuvojia, eräopasharjoittelijoita Muoniosta Ammattiopisto Lappiasta sekä kävijätutkimukseen palkattu suunnittelija, joka myös analysoi ja raportoi tulokset. 

Kävijätutkimuksen tekijät liikkuvat yli 15 suositulla taukopaikalla Ylläksellä ja Pallaksella sekä pohjoisempana Nammalakurun, Hannukurun sekä Pyhäkeron autiotuvilla helmi-huhtikuussa sekä kesä-syyskuussa. Kävijätutkimukseen voi vastata paperilla tai tabletilla. Ensimmäisten viikkojen aikana aineiston keruu on sujunut mukavasti. Asiakkaat ovat vastanneet mielellään kyselyyn ja antavat samalla oman panoksensa kansallispuiston kehittämiseen. 

Kävijätutkimuksia tehdään viiden vuoden välein useissa eri kansallispuistoissa ja retkeilyalueilla. Aikaisemmat kävijätutkimukset löytyvät Metsähallituksen Julkaisut-verkkopalvelusta (julkaisut.metsa.fi).

Lisätietoja 

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka hoidossa on kolmasosa Suomen maa- ja vesialueita. Metsähallituksen tarkoitus on luonnon arvon ja yhteisen varallisuuden vastuullinen kehittäminen yli sukupolvien. 1200 metsähallituslaista eri puolilla Suomea vastaavat alueiden kestävästä käytöstä, hoidosta ja suojelusta - erilaiset tarpeet ja odotukset yhteensovittaen.

Metsähallituksen Luontopalvelut tarjoaa kestävän tavan nauttia Suomen kauneimmasta luonnosta. Suojelemme arvokkainta luontoa ja vastuullamme ovat maamme kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut valtion suojelualueet, pohjoiset erämaa-alueet sekä monet merkittävät historiakohteet.