Uutiset

Oulujärven satamien uudet jätepisteet kannustavat veneilijöitä lajittelemaan roskansa

Oulujärven venesatamien jätehuolto on ottanut tänä kesänä ison harppauksen eteenpäin. Satamia on varustettu jäteastioilla, ja Kajaanin Koutalahden venesatamaan on noussut jätehuone, jossa kerätään kuutta eri jätelajia. Jätehuoneen rakentaminen on esimerkki onnistuneesta yhteistyöstä Metsähallituksen, Kajaanin kaupungin ja Ekokympin välillä.

Kaksi ihmistä seisoo uuden kookkaan puurakenteisen roskakatoksen edessä.

Koutalahden venesataman uudessa jätehuoneessa on omat jäteastiat pakkausmuoville, kartongille, lasi-metallille, sekajäte energiaksi -jätteelle sekä satamien sekajätteelle.

- Satamien sekajäte on uusi jätelaji, johon lajitellaan pressut, köydet ja verkot. Nämä jätteet ovat haitallisia jätteen poltossa, ja siksi ne on lajiteltava erilleen, kertoo Ekokympin käyttöpäällikkö Esa Kumpulainen.

Jätehuoneen rakentaminen oli Metsähallituksen Luontopalvelujen, Kajaanin kaupungin ja Ekokympin yhteinen projekti. Ekokymppi laati suunnitelmat jätehuoneelle, Metsähallitus kustansi rakentamisen ja Kajaanin kaupunki hoitaa jatkossa jäteastioiden tyhjentämisen.

- Koutalahden jätehuoneen rakentaminen on loistava esimerkki onnistuneesta paikallisesta yhteistyöstä. Satamien jäteastioihin päätyy jätteitä myös Metsähallituksen hallinnoimilta alueilta, kuten Ärjänsaaresta, joten haluamme olla mukana kantamassa vastuuta jätteiden asianmukaisesta keräämisestä, kertoo Metsähallituksen Luontopalvelujen erikoissuunnittelija Anni Koskela.

Koutalahden venesataman jätehuone on tarkoitettu satamaa käyttävien veneilijöiden jätteille. Veneilijöiden kannattaisikin jo veneessä lajitella jätteet valmiiksi, jotta ne olisi helppo pudottaa satamassa oikeaan jäteastiaan. Veneillessä on tärkeää pyrkiä myös ehkäisemään turhan jätteen syntyä; esimerkiksi eväiksi kannattaa valita mahdollisimman vähän pakattuja tuotteita.

Myös Kajaanin Paltaniemi ja Petäisenniska, Paltamon Metelinniemi sekä Vaalan Saharanta ja Ruununtörmä varustetaan jäteastioilla Ekokympin ja kuntien toimesta.

- Uusien kierrätystavoitteiden saavuttaminen vaatii meidän jokaisen panosta. Jätteet lajittelemalla vauhditamme kiertotaloutta ja samalla säästämme luonnonvaroja ja hillitsemme ilmastonmuutosta, kertoo Kajaanin kaupungininsinööri Matti Nousiainen.

Koutalahden venesataman jätekatoksen rakentaminen oli osa Metsähallituksen GreenSol-hanketta. Hankkeen taustalla on Karelia CBC-ohjelma, jota rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä.
 
Lisätietoja