Luontoon.fi uutiset

Ojitettuja soita ennallistetaan nyt rivakasti Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Soiden ennallistamista tehdään parhaillaan ennätystahtiin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Taustalla on ympäristöministeriön käynnistämä Helmi-elinympäristöohjelma, joka tähtää Suomen luonnon monimuotoisuuden parantamiseen. Luonnontilainen suo edistää luonnon monimuotoisuutta, puhdistaa vesistöä ja toimii hiilinieluna. 

Suomaisema.

Soiden ennallistamista tehdään tämän vuoden aikana noin 15 kohteella Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelualueilla. Ennallistamiskohteita on eri puolilla aluetta. Isoimmat kohteet ovat Pyhäjärven Vihtaneva, Pyhännän Lähdeneva, Tyrnävän ja Muhoksen rajalla sijaitseva Vesisuo, Utajärven Isojoutsensuo, Piippolan-Siikalatvan Ahvenjärvenneva, Iin Saarisuo sekä Utajärven Sarvisuo ja Pirttisuo. Kaikki ovat kooltaan kymmeniä hehtaareja. 

Ennallistettavat suot ovat suojeltuja aapasoita, joiden luonnontilaa vanhat metsäojitukset ovat heikentäneet. Erityisesti eteläisemmillä aapasoilla reunoille aikanaan vedetyt ojat ovat supistaneet luonnon kannalta tärkeitä rimpialueita kaukanakin ojista. 

Aluksi soilla tehdään puuston poistoa ja muuta raivausta, sitten tehdään varsinainen vesitalouden järjestely eli ojien tukkiminen ja täyttäminen sekä tarvittaessa ohjausojien kaivaminen.  Toimenpiteiden tavoitteena on palauttaa suo luonnontilaan. Tämä tapahtuu hitaasti vuosien tai jopa vuosikymmenten kuluessa. 

Ennallistamisesta on suon ja sen lajiston lisäksi hyötyä koko alueen vesistölle, sillä suo suodattaa veden ja ehkäisee rehevöitymistä. Luonnontilaiset suot toimivat myös hiilinieluina, joten ennallistaminen hillitsee ilmastomuutosta. Suot ovat yksi Suomen eniten heikentyneistä elinympäristöistä ja niillä elää jopa 120 uhanalaista lajia. 

Käytännön työt teetetään urakoitsijoilla, ja Helmi-ohjelmalla onkin myös työllistävä vaikutus. Turvetyömaiden vähentyessä moni yrittäjä on löytänyt korvaavan tulonlähteen soiden ennallistamisesta ja muista luonnonhoitotöistä. Tämän maastokauden ennallistamistyöt jatkuvat pitkälle syksyyn.

Lisätietoja

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka hoidossa on kolmasosa Suomen maa- ja vesialueita. Metsähallituksen tarkoitus on luonnon arvon ja yhteisen varallisuuden vastuullinen kehittäminen yli sukupolvien. 1200 metsähallituslaista eri puolilla Suomea vastaavat alueiden kestävästä käytöstä, hoidosta ja suojelusta - erilaiset tarpeet ja odotukset yhteensovittaen.
Metsähallituksen Luontopalvelut tarjoaa kestävän tavan nauttia Suomen kauneimmasta luonnosta. Suojelemme arvokkainta luontoa ja vastuullamme ovat maamme kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut valtion suojelualueet, pohjoiset erämaa-alueet sekä monet merkittävät historiakohteet.