Uutiset

Takaisin

Munnikurkkion puretun rajavartioaseman loput pilaantuneet maat kuljetetaan käsiteltäviksi

1.3.2019

Enontekiöllä Käsivarren erämaa-alueella sijaitsevan puretun Munnikurkkion rajavartioaseman loppukin pilaantunut maa-aines kuljetetaan asianmukaisesti käsiteltäviksi 4.3. lähtien, ja työ jatkuu ainakin pari viikkoa. Moottorikelkkailijoita ja muita kulkijoita varoitetaan kuljetusreitillä liikkuvista koneista ja niiden jättämistä jäljistä.


Kartassa on reittiosuus, jolla työmaaliikenne ja moottorikelkkaura yhtyvät.Suurin osa Munnikurkkion puretun rajavartioaseman pilaantuneesta maaperästä on kuljetettu käsiteltäväksi jo viime vuonna, mutta loput ajetaan pois maanantaista 4.3. lähtien. 

Kuljettamiseen tarvittavat työkoneet kulkevat hyvin vaikeassa maastossa Munnikurkkiosta etelään Vuoskuun. Niiden kulkureitti yhtyy Hirvasvuopion ja Munnikurkkion välillä Metsähallituksen Kaaresuvanto-Kilpisjärvi-moottorikelkkauraan. Moottorikelkkailijoiden tulee olla erityisen varovaisia alueella ajaessaan. Kelkkauralle viedään varoitusmerkkejä muistuttamaan meneillään olevasta kuljetustyöstä.

Keliolosuhteet vaikuttavat siihen, milloin työ saadaan valmiiksi, mutta se jatkuu ainakin kaksi viikkoa.

Munnikurkkio vuosia kylmillään 

Vuonna 1957 valmistuneen rajavartioaseman käyttö loppui ja rakennukset jäivät kylmilleen vuonna 1991.  Munnikurkkio siirtyi Metsähallituksen Luontopalveluille vuonna 1999. Rakennuksia purettiin vuonna 2014 ympäristöministeriön vahvistaman Käsivarren erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti.

Asemalla on aikoinaan käytetty öljyä lämmitykseen ja sähkön tuotantoon. Osassa alueen maaperää ja betonirakenteita on sellaisia öljyhiilivetyjen ja vähemmässä määrin raskasmetallien pitoisuuksia, joiden takia ne luokitellaan pilaantuneeksi. Lisäksi alueella on vanhoja jätteiden sijoitusalueita. Lainsäädännön mukaan alueen maaperä on kunnostettava. 

Munnikurkkion rajavartioasema sijaitsee Käsivarren erämaa-alueella Enontekiöllä Norjan vastaisella rajalla, Lätäsenojoen rannalla. Lähimmältä tieltä on Munnikurkkioon matkaa 40 kilometriä.

Lisätietoja