Luontoon.fi uutiset

Muhoksen Tikanlantossa talkoillaan vanha niitty kuntoon – samalla Muhosjokivarren hoidettujen perinnemaisemien verkosto laajenee

Muhoksen Tikanlantossa järjestetään kaikille avoimet niittotalkoot lauantaina 30.7. Talkoissa niitetään vajaan hehtaarin kokoinen vanha niitty, jolta raivattiin viime vuonna puut ja pensaat.

Metsän vierestä on kaadettu kuusia ja kuuset makaavat maassa.
 

Muhoksella Muhosjokivarressa sijaitseva Tikanlanton niitty on maakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi, joka oli jo hyvää vauhtia puustottumassa umpeen. Niitty oli heinäpeltona 1980-luvulle asti, ja pientä osaa niitettiin vielä 1990-luvulla, mutta sen jälkeen niitty on ollut hoitamattomana. 

“Nykyisellään tämän niityn lajisto on aika vaatimaton. Tavoitteena onkin, että sinne siirtyisi harvinaisia lajeja läheisiltä niityiltä. Tämän kohteen lähellä sijaitsee kaksi hienoa tulvaniittyä, jotka ovat olleet pidempään hoidossa ja säilyneet siksi avoimina. Taustalla on verkostoajattelu, eli arvokkaiden alueiden läheltä kunnostetaan uusia kohteita, jolloin laajennetaan verkostoa ja saadaan lajistoa siirtymään kohteelta toiselle”, kertoo suojelubiologi Päivi Virnes Metsähallituksen Luontopalveluista. 

Tikanlantto kunnostetaan Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksella. Niitty on osa Tikanlanton-Isolanton Natura-aluetta. Alueelta on löydetty harvinaisia kasvilajeja, kuten ahonoidanlukkoa ja kissankäpälää. Viime kesänä Metsähallituksen Luontopalvelut poisti Tikanlanton niityltä puut ja pensaat, ja nyt on vuorossa ensimmäinen niitto. Niitot tehdään talkoilla, jotka järjestää Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri. Jatkossa niitty on tarkoitus niittää kerran vuodessa, jotta se pysyy avoimena. 

“Suomen luonnonsuojeluliiton piirit ja paikallisyhdistykset osallistuvat perinnebiotooppien hoitoon ympäri maata. Pohjois-Pohjanmaalla osa niittämällä hoidetuista kohteista on siirtynyt pääosin laiduntamalla hoidettavaksi, mutta esimerkiksi Kiimingissä sijaitsevaa Haaranniittyä on niittämällä ja haravoimalla yhtäjaksoisesti hoidettu jo kolmekymmentä vuotta”, kertoo Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtaja Kirsi Eskelinen

Niittotalkoot järjestetään lauantaina 30.7. klo 9–16. Talkoot ovat kaikille avoimet, eikä osallistujilla tarvitse olla aiempaa kokemusta. SLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiri järjestää työvälineet, evästä ja yhteiskyydit Oulusta. Lisätiedot tapahtumasta ja ilmoittautumisesta löytyvät piirin verkkosivuilta (sll.fi). Talkoisiin voi ilmoittautua 29.7. asti.

Helmi-elinympäristöohjelman tunnus.