Luontoon.fi uutiset

Moottorikelkkauramerkintöjä ja siltoja kunnostettu mittavasti Lapissa ja Koillismaalla

Metsähallituksen moottorikelkkauria on kunnostettu eduskunnan vuonna 2020 myöntämän 1,2 miljoonan euron erillisrahoituksen turvin. Erillisrahoitus Metsähallituksen hoitovastuulla olevien moottorikelkkaurien kunnostukseen oli laatuaan ensimmäinen ja tarpeellinen, sillä urien korjausvelka oli mittava. Kunnostustyöllä on ollut suuri merkitys alueille, sillä materiaalien osto sekä reittimerkkien kokoamiseen ja rakenteiden kunnostustöihin yrittäjiltä ostettu urakointi on kertautunut paikallistalouteen. 

Tolpan pystyttäjä töissä kosteikolla.

Utsjoen ja Inarin kunnissa uusittiin kaikki moottorikelkkaurien merkinnät vuoden 2021 aikana. Merkattuja uria oli yhteensä noin 690 kilometriä ja reittimerkkejä pystytettiin lähes 14 000. Uudet muoviset korpiristit ovat varustettu heijastimilla. Kolmemetriset tolpat on laitettu 50 metrin välein, mutta tunturialueella 40 metrin välein. Moottorikelkkasiltoja on uusittu 29 ja vielä kaksi uusitaan tulevana kesänä.

Vastaava urakka toteutettiin Enontekiön kunnassa, jossa moottorikelkkauramerkintöjä uusittiin 200 kilometrin matkalla yhteensä 5400. Metallisia välimatkaviittoja pystytettiin lähtöpaikoille ja risteyksiin. Moottorikelkkasiltoja uusittiin 6, joiden lisäksi tänä vuonna korjataan vielä yksi.

Moottorikelkkasilta ja merkinnät.Savukosken ja Tuntsan moottorikelkkaurilla on korjattu 18 siltaa ja uusittu reittimerkinnät koko urastolla. Kuluvan vuoden aikana korjataan vielä 15 siltaa ja parannetaan reittiopasteita ja viitoituksia.

Moottorikelkkaurien kunnostusta oli suunniteltu myös Koillismaalle, mutta Paula-myrsky siirsi toteutuksen vuodelle 2022. Rakennusmateriaaleja on jo hankittuna ja osin maastoon toimitettuna. Erillisrahoitusta on käytetty reittien raivaamiseen ja uudelleen linjaamiseen ja sitä tullaan kohdentamaan myös urien kartoituksiin ja kunnostuksiin. Suunnitelmissa on korjata 15 siltaa jo kahden kunnostetun lisäksi.

Kainuussa moottorikelkkauria on pystytty kunnostamaan yhteistyössä Kainuun kuntien kanssa koko maakunnan kattavassa Kamore-hankkeessa vuosien 2018-2021 aikana. Lisäksi yhteensä viisi siltaa on kunnostettu. Kainuussa erillisrahoitusta on käytetty myös Suomussalmen reittien kunnostamiseen.

Syötteen alueella kunnostetaan valtion mailla kulkevia moottorikelkkauria noin 100 kilometriä sekä uusitaan reittimerkintöjä vuoden 2022 aikana.  

Löytyyhän kelkkahaalarin taskusta myös luvat?

Neljä moottorikelkkailijaa pysähtyneenä valtakunnan rajapyykillä. Taustalla tunturi.

Metsähallituksen ylläpitämät moottorikelkkailu-urat ovat maksullisia, moottorikelkkailuun varattuja ja maastoon merkittyjä epävirallisia väyliä, joilla ajamiseen pitää hankkia Metsähallitukselta uralupa Metsähallitukselta. Viralliset moottorikelkkailureitit ovat moottorikelkkaliikenteeseen tarkoitettuja, tieliikennelaissa määriteltyjä teitä, ja niiden käyttö on ilmaista. Moottorikelkkailureitit on merkitty maastoon liikennemerkein.

Moottorikelkkailu reittien ja urien ulkopuolella on kielletty, ellei kyseessä ole erikseen umpihankikelkkailuun osoitettu vapaan kelkkailun alue.

Lisätietoja

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka hoidossa on kolmasosa Suomen maa- ja vesialueita. Metsähallituksen tarkoitus on luonnon arvon ja yhteisen varallisuuden vastuullinen kehittäminen yli sukupolvien. 1200 metsähallituslaista eri puolilla Suomea vastaavat alueiden kestävästä käytöstä, hoidosta ja suojelusta - erilaiset tarpeet ja odotukset yhteensovittaen. 
Metsähallituksen Luontopalvelut tarjoaa kestävän tavan nauttia Suomen kauneimmasta luonnosta. Suojelemme arvokkainta luontoa ja vastuullamme ovat maamme kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut valtion suojelualueet, pohjoiset erämaa-alueet sekä monet merkittävät historiakohteet.