Luontoon.fi uutiset

Metsähallitus vahvistaa entisestään matkailun kestävyyttä kansallispuistoissa: 19 kohdetta liittyy Sustainable Travel Finland -ohjelmaan

Metsähallitus vahvistaa entisestään kohteidensa, kuten kansallispuistojen matkailutoiminnan kestävyyttä ja vastuullisuutta. Metsähallitus on liittynyt Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmaan, joka tarjoaa yrityksille ja matkailualueille kestävän matkailun työkalupakin. Kestävä luontomatkailu vahvistaa aluetaloutta ja matkailun elinkeinotoimintaa eri puolilla Suomea. 

Kaksi hymyilevää aikuista vaaran huipulla. Toisella on koira kytkettynä hihnassa ja toisella vauva kantorepussa sylissä.

Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelma antaa Metsähallitukselle uudenlaisia mahdollisuuksia vahvistaa kansallispuistojen käytön vastuullisuutta ja kehittää omaa toimintaansa matkailukäytön kestävyyden parantamiseksi. Ensi vaiheessa ohjelmaan liitetään 20 kansallispuistoa tai muuta merkittävää luontokohdetta (ks. lista alla). Metsähallituksen Luontopalveluilla on noin 1000 yhteistyöyrittäjää, jotka ovat sitoutuneet kestävään luontomatkailuun.

”Liityimme STF-ohjelmaan, koska haluamme olla yhtenä valtakunnallisena toimijana viemässä kestävän matkailun tietotaitoa eteenpäin Visit Finlandin ja muiden kumppaneidemme kanssa. Haluamme esimerkillämme kannustaa yrityksiä liittymään STF-ohjelmaan ja kehittämään omia valmiuksiaan toimia kestävämmin myös luonnonsuojelualueilla”, sanoo matkailun erityisasiantuntija Leena Yli-Piipari Metsähallituksesta.

Muita jo käytössä olevia keinoja arvokkaiden luontokohteiden käytön kestävyyden turvaamiseksi ovat mm. kohteiden hoito- ja käyttösuunnitelmat, järjestyssäännöt, käytön kestävyyden seuranta, kävijöiden ohjaaminen reitti- ja taukopaikkaverkoston avulla sekä viestintä.

Paljon hyötyjä STF-ohjelmasta

STF-ohjelma antaa Metsähallitukselle keinoja suunnitella katkeamaton kehityspolku luontomatkailun kestävyyden edistämiseksi ohjelmassa mukana olevissa kohteissa. Se myös auttaa kannustamaan Metsähallituksen matkailun yhteistyöyrityksiä lähtemään STF-polulle, niin että suojelualueilla toimii yhä enemmän sertifioituja vastuullisia yhteistyöyrittäjiä.

Luonnonsuojelualueilla harjoitettavan matkailutoiminnan on oltava kestävää luontoarvojen takia. Luontoarvojen vaaliminen ei kuitenkaan ole pois luontoon tukeutuvan matkailun liiketoimintaedellytyksistä. Eri selvitysten mukaan matkailijat valitsevat yhä useammin matkan kohteen, palvelun tai tuotteen kestävyys edellä, vaikka hinta olisi korkeampi.

Kestävyyttä lisäävät toimet, kuten STF-ohjelmaan kuuluminen vahvistavatkin yritysten mainetta ja sitä kautta liiketoimintaedellytyksiä. Tämä hyödyttää luontomatkailua osana aluekehitystä ja elinkeinotoimintaa.

Lisätietoja