Uutiset

Takaisin

Metsähallitus tarjoaa saamenkielistä luontokasvatusta saamelaisalueella ja kaupungeissa

6.2.2019
Metsähallitus toivottaa saamelaisille hyvää saamelaisten kansallispäivää! 
 
Metsähallitus vahvistaa tarjontaa saamelaiselle luontokasvatukselle. Tämä vuosi on YK:n alkuperäiskansojen kielten vuosi ja myös tämän vuoksi alkuperäiskansojen kielten käytön tukeminen on tärkeää.
Kentänpäässä tarinatuokio. Kuva: Henna Tervaniemi.
Saamenkielistä luontokasvatusta tarjotaan kevätkauden aikana Inarissa, Ivalossa, Rovaniemellä, Vuotsossa ja Helsingissä. Syys puolella toimintaa jatketaan eri alueilla. 
 
Saamenkielisten palveluiden tarjoamisesta on muodostunut osa Metsähallituksen toimintaa saamelaisten kotiseutualueella. Metsähallituksen toiminnan vastuulle kuuluu luontokasvatus ja saamen kielen käyttö. Metsähallitus tukee saamen kieliä kirjallisten palvelujen lisäksi myös kielenkäytössä käytännössä.
 
"Olemme järjestäneet saamenkielistä luontokasvatusta varsinkin Luontokeskus Siidassa. Lisäksi myös muualla saamelaisalueella saamenkielisten elokuvaleirien ja saamenkielisen eräkasvatusleirien kautta vuosina 2013-2016.", kertoo erikoissuunnittelija Kirsi Ukkonen Luontokeskus Siidasta.
 
Luontokasvatustyöpajojen järjestämisessä Metsähallitus on valmistautunut ohjaamaan ne alueiden mukaan kaikilla kolmella Suomessa puhutulla saamen kielellä, koltansaameksi, inarinsaameksi ja pohjoissaameksi. Joissakin työpajoissa lapsilla on mahdollista kuulla oman saamenkielensä lisäksi myös muuta saamea, kuten inarinsaamea.
 
Luontokasvatustyöpajan aiheena on Kentänpään elämä. Työpaja on tehty Kentänpäässä-lastennäyttelyn pohjalta, joka oli esillä Saamelaismuseo ja Luontokeskus Siidassa 7.4.2017 - 8.4.2018.
 
Tämän lisäksi Metsähallituksen tavoitteena on julkaista vähintään 50 tiedotetta saameksi sekä lundui.fi ja metsa.fi saamenkielisillä sivuilla vuonna 2019. 
 
Lue lisää Metsähallituksen toiminnasta saamelaiskulttuurin ja saamen kielten eteen viime vuoden kansallispäivän tiedotteesta (www.metsa.fi).
 
Saamelaisten kansallispäivän juuret juontavat 6. helmikuuta 1917 Trondheimissa pidettyyn ensimmäiseen saamelaiskokoukseen, jolloin saamelaiset aloittivat valtionrajat ylittävän keskinäisen yhteistyön.
 
Lisätietoja