Uutiset

Takaisin

Metsää kulotetaan Teijolla luonnon avuksi

13.5.2019

Metsähallituksen Luontopalvelut ennallistaa metsää kulottamalla Teijon kansallispuistossa Endalin alueella 14.–15.5. 2019. Kulotuksessa muodostuu runsaasti savua, joka on havaittavissa laajalla alueella polton aikana ja parin päivän ajan polton jälkeen. Noin 4,5 ha kulotusalue sijaitsee Metsäkulmalla Puolakkajärven pohjoispuolella.

Savun vuoksi kannattaa välttää liikkumista Endalin laavun ja Puolakkajärven pohjoispuolen suunnalla näinä päivinä.

Miksi kulotetaan metsäpalovaroituksen aikaan?

Kulotus on hallittua tulenkäyttöä luonnonhoidossa ja vaatii kuivuutta onnistuakseen. Kulotus perustuu aina tarkkaan kohdekohtaiseen suunnitteluun, kohteen valmisteluun ja se toteutetaan riittävän palokaluston ja osaavan henkilöstön voimin. Jälkivartiointi voidaan lopettaa vasta ensimmäisen kunnon sateen jälkeen.

Tuli on mitä luonnollisin metsän uudistaja ja ennallistaja. Uusien puusukupolvien syntyminen helpottuu ja taimivaiheen heinittyminen vähenee metsänpohjan palaessa. Lisäksi syntyy kuollutta ja paikoin hiiltynyttä puuta, jolloin saadaan elinympäristöjä lahopuulla ja palaneella puulla eläville lajeille. Monet näistä lajeista ovat käyneet harvinaisiksi.

Metsähallituksella on reilut 50 aluetta kattava verkosto (ns. palojatkumoalueverkosto), jonka avulla pyritään takaamaan palaneiden elinympäristöjen tarjonta lajien ja luontotyyppien säilymiseksi eri puolilla Suomea.

Lisätietoja:

Metsähallituksen Luontopalvelut suojelee ja hoitaa alkuperäistä ja uhanalaista suomalaista luontoa sekä tuottaa luonnossa liikkujille retkeilypalveluja. Vastuullamme ovat maamme kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut valtion suojelualueet, pohjoiset erämaa-alueet sekä monet merkittävät historiakohteet.