Luontoon.fi uutiset

Metsähallitus tekee arkeologisia kartoituksia Lapissa

Metsähallituksen Luontopalvelujen arkeologit jalkautuvat kesällä eri puolille Lappia kartoittamaan muinaisjäännöksiä ja muita kulttuuriperintökohteita. Laajimpia kartoituksia tehdään Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa, Sallaan kaavaillun uuden kansallispuiston alueella sekä Ivalojoen kulta-alueella Hammastunturin erämaassa.

Kuivassa kangasmetsässä on loivareunainen suuri kuoppa.

Lisäksi tarkastetaan muun muassa Napapiirin retkeilyalueen kohteita Rovaniemellä sekä pienempiä alueita Lapin eteläreunalta pohjoisimpiin kolkkiin.

Metsähallituksen Luontopalvelujen tehtäviin kuuluu kulttuuriperintökohteista huolehtiminen. Arkeologisten ja muiden kulttuuriperintökohteiden kartoittamisesta saatavaa tietoa tarvitaan alueiden hoidon ja käytön suunnittelua varten.

Laajempien inventointialueiden lisäksi arkeologit tarkastavat tänä kesänä useita soiden ennallistamisalueita ennen ennallistamistyöhön ryhtymistä. Maastotarkastuksia tehdään myös esimerkiksi uusien retkeilyrakenteiden suunnittelua varten. Lisäksi tarkastetaan tiedossa olevien arkeologisten kohteiden kuntoa.

Maastosta etsitään erilaisia vanhoja ihmistoiminnan jälkiä, kuten esihistoriallisia ja historiallisia asuinpaikkoja, peuranpyyntikuoppia, sodanaikaisia puolustusvarustuksia tai soiden ennallistamiskohteilta esimerkiksi suoniittykulttuurin jälkiä. Mahdolliset löydöt huomioidaan alueiden jatkokäytössä.

Lähimpään luontokeskukseen voi ilmoittaa, jos tiedossasi on kulttuuriperintökohteita.