Uutiset

Metsähallitus ja maanomistaja kunnostavat yhdessä Nuuksion suoluontoa

Nuuksion kansallispuistossa ja puistoon rajautuvalla alueella on monipuolinen pieni suoalue, jonka luontoa autetaan ennallistamalla. Metsähallitus kunnostaa suosta osia, joita on aiempina vuosikymmeninä yritetty kuivattaa metsätalouskäyttöön ojittamalla. 

Ilmakuvassa keskellä suo, reunoilla metsää ja yläosassa järvi.

Työt tulevat alkamaan suoalueella ylimääräisen puuston poistolla nyt talven aikana. Puuston poiston jälkeen suojelualueen ojat tukitaan kaivinkoneen avulla. Suoalueen ennallistaminen eli palauttaminen lähemmäs luonnontilaa tehdään osana Helmi-elinympäristöohjelmaa.

Toimenpiteet koskevat myös yksityisessä omistuksessa olevaa suoaluetta, joka rajautuu kansallispuistoon.

Yhteistyöllä koko suo kuntoon

Iso osa ennallistettavasta suoalueesta on yksityistä kiinteistöä, joka ei kuulu kansallispuistoon. Suon ennallistamiseen ryhdyttiin maanomistajan aloitteesta. Kansallispuiston osa suosta on tähän asti jätetty ennallistamatta, koska lopputulos olisi jäänyt vajaaksi.

”On todella hienoa, että koko suokokonaisuus päästään nyt ennallistamaan, näin saadaan suoluonnon kannalta paras tulos”, sanoo suunnittelija Helena Lundén Metsähallituksesta.

Yhteistyöllä ennallistettavan suon pinta-ala on kuusi hehtaaria. Maanomistajan vaikuttimena oman suon ennallistamiseen on yrityksen hiilijalanjäljen pienentäminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Maanomistajilla on Nuuksiossa majoituspalveluja tarjoava yritys, Hawkhill.

”Pari vuotta sitten mietimme vaihtoehtoja hiilijalanjäljen pienentämiselle. Yksi mielenkiintoisimmista vaihtoehdoista oli soiden suojelu ja ennallistaminen. Se tapahtuisi Suomessa ja ilmastovaikutukset tulevaisuudessa olisivat merkittävät. Lisäksi ennallistaminen edistäisi luonnon monimuotoisuutta merkittävästi”, toteaa Matti Ala-Outinen, yksi maanomistajista.

Monipuolinen pikkusuo

Ennallistaminen hyödyttää soilla eläviä lajeja. Nuuksiossa nyt ennallistettava suokokonaisuus on suurimmilta osin korpia ja rämettä, mutta alueen keskellä on avoin alue. Aikoinaan siinä on ollut jopa pieni lampi, joka on kuivunut ojituksen seurauksena. Ennallistettava alue on ollut luonnontilassa enimmäkseen kuusivaltaisia mustikkakorpea, mäntyvaltaisia suopursua kasvavaa rämettä ja puutonta, avointa nevaa. Etenkin alueiden korvet ja puuton neva ovat muuttuneet kasvillisuudeltaan ojituksen seurauksena. Suolajien tilalle on tullut metsälajeja ja entiselle avoimelle alueelle on alkanut kasvaa puita.

"Luonto on meille rakas ja on tärkeää, että vaalimme omalla toiminnallamme luonnon monimuotoisuutta. Kun ennallistamisen seurauksena suon vesitalous palautuu ennalleen, se mahdollistaa alkuperäisten eliölajien palaamisen alueelle", toteaa Ala-Outinen.

"Tässä suossa erityistä on avoin alue keskellä, sellaisia ei ole monia Nuuksiossa. Etenkin vähentyneiden metsäkanalintujen toivoisi hyötyvän suon ennallistamisesta", sanoo Lundén

Lisätietoja