Luontoon.fi uutiset

Metsähallituksen Luontopalvelut päivittää Seitsemisen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa - vaikuta kansallispuiston tulevaisuuteen vastaamalla kyselyyn

Metsähallituksen Luontopalvelut päivittää Seitsemisen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa vastaamaan kasvaneisiin käyntimääriin. Suunnitelman avulla sovitetaan luonnon, kansallispuistossa kävijöiden sekä sidosryhmien tarpeita yhteen. Puiston käyttäjillä, kuntalaisilla, viranomaisilla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus vaikuttaa kansallispuiston tulevaisuuteen vastaamalla Metsähallituksen Luontopalvelujen kyselyyn. 

Kaksi hymyilevää lasta rannassa mato-ongella.
 

Seitsemisen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmalla ohjataan puiston kävijöitä alueille, jossa luonto- ja kulttuuriperintöarvoille ei aiheudu vahinkoa. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa määritellään myös tulevaisuuden tavoitteet esimerkiksi luonnonhoidolle ja määritellään kestävän käytön rajat. Suunnittelualueeseen kuuluu Seitsemisen kansallispuisto, mutta puiston reitistö linkittyy myös alueen ulkopuolisiin retkeilyreitteihin ja virkistyspalveluihin. 

Hoidon- ja käytön suunnittelussa noudatetaan osallistavaa suunnittelua, jossa puiston käyttäjille, kuntalaisille, viranomaisille ja muille sidosryhmille annetaan mahdollisuus sanoa mielipiteensä ja näkemyksensä puiston kehittämisestä, arvoista tai vaikkapa retkeilyrakenteiden sijoittelusta. Metsähallituksen Luontopalvelujen karttapohjainen palautekysely Seitsemisen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta on avoinna 23.6.–22.8.2022. Seitsemisen hoito- ja käyttösuunnitelmaa on mahdollisuus kommentoida myös perinteisenä lausuntona myöhemmin tänä vuonna.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään vuoden 2022 aikana Seitsemisen hoito- ja käyttösuunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelmassa linjataan ja yhteensovitetaan alueen luonnon ja kulttuuriperinnön suojelua, virkistyskäyttöä sekä erilaisten käyttäjä- ja sidosryhmien tarpeita. Suunnitelmassa kuvataan lähitulevaisuuden käytännön toimet mm. retkeilymahdollisuuksien osalta.

Vastaa kyselyyn ja vaikuta Seitsemisen kansallispuiston tulevaisuuteen

Tervetuloa vastaamaan Metsähallituksen Luontopalvelujen kyselyyn, jonka tarkoitus on koota alueen käyttäjiltä asiakaskokemusta, tietoa ja toiveita Seitsemisen kansallispuiston hoidon ja käytön suunnittelun tueksi.

Keräämme tällä kyselyllä tietoa ja mielipiteitä mm. alueen saavutettavuudesta, harrastusmahdollisuuksien ja palvelujen kehittämisestä sekä luonnosta ja historiasta. Näkemyksesi on arvokas!

Kyselyyn on helpointa vastata tietokoneella tai tabletilla, mutta kysely toimii myös älypuhelimessa. Aikaa vastaamiseen kuluu 10–20 minuuttia. Vastausaikaa on 22.8.2022 klo 15.00 asti. Kyselyssä ei kerätä vastaajia yksilöiviä henkilötietoja, eivätkä vastaukset ole yhdistettävissä yksittäisiin henkilöihin.

Lisätietoja