Luontoon.fi uutiset

Mallan luonnonpuiston järjestyssääntö lausunnolle

Enontekiöllä sijaitsevan Mallan luonnonpuiston lähes 30 vuotta vanha järjestyssääntö päivitetään alueen hoito- ja käyttösuunnitelman linjausten sekä säädösten mukaiseksi.

Näkymä tuntureille.

Metsähallituksen yhdessä sidosryhmien kanssa valmistelema Mallan luonnonpuiston hoito- ja käyttösuunnitelma valmistui vuonna 2019. Luonnonpuiston lähes 30 vuotta vanha järjestyssääntö päivitetään nyt voimassa olevan hoito- ja käyttösuunnitelman linjausten ja aluetta koskevien säädösten mukaisesti. Järjestyssäännösluonnoksesta voi lausua 4.2.2022 mennessä.

Metsähallitus
Kirjaamo
PL 94
01301 Vantaa
tai sähköisesti osoitteeseen
kirjaamo(at)metsa.fi

Järjestyssäännössä määritellään muun muassa talvi- ja kesäaikaisesta liikkumisesta, leiriytymisestä ja tulenteosta alueella. Uusi järjestyssääntö kumoaa Metsäntutkimuslaitoksen vuonna 1993 antaman järjestyssäännön.

Enontekiöllä sijaitsevat Mallatunturit rauhoitettiin jo vuonna 1916, ja alue perustettiin luonnonpuistoksi 1938 Suomen oloissa ainutlaatuisen, monimuotoisen tunturiluonnon suojelemiseksi ensisijaisesti tieteellistä tutkimusta varten. Mallan luonnonpuisto kuuluu Natura 2000 -verkostoon, ja sen pinta-ala on 3079 hehtaaria. Luonnonpuisto sijaitsee kokonaan saamelaisten kotiseutualueella.

Mallan luonto on ainutlaatuinen, sillä muuta maata nuorempi ja ravinteisempi kallioperä tarjoaa kasvualustan muun muassa reheville ja runsaslajisille tunturiniityille ja niillä eläville hyönteisille.

Lisätietoa

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka hoidossa on kolmasosa Suomen maa- ja vesialueita. Metsähallituksen tarkoitus on luonnon arvon ja yhteisen varallisuuden vastuullinen kehittäminen yli sukupolvien. 1200 metsähallituslaista eri puolilla Suomea vastaavat alueiden kestävästä käytöstä, hoidosta ja suojelusta - erilaiset tarpeet ja odotukset yhteensovittaen.
Metsähallituksen Luontopalvelut tarjoaa kestävän tavan nauttia Suomen kauneimmasta luonnosta. Suojelemme arvokkainta luontoa ja vastuullamme ovat maamme kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut valtion suojelualueet, pohjoiset erämaa-alueet sekä monet merkittävät historiakohteet.