Luontoon.fi uutiset

Maastopyörällä kansallispuistoon - kolmen viestin kiteytys

Urho Kekkosen kansallispuistossa ja Saariselän matkailualueella pilotoidaan viestintämateriaalia, joka on suunnattu maastopyöräilijöille ja jalkaisin retkeileville. Urho Kekkosen kansallispuistossa on mahdollista maastopyöräillä pyöräilyyn osoitetuilla reiteillä, jotka ovat yhteiskäyttöisiä muiden retkeilijöiden kanssa. Viestimällä monipuolisesti erilaisista harrastuksista tietoisuus ja ymmärrys kasvavat kansallispuistokävijöiden joukossa. Sopu sijaa antaa, luonnossakin.

Pyöräilijä ajaa polkua pitkin harjun reunalla.
 

Kolmeen pääviestiin on koottu hyvin tiivistetysti kansallispuistojen hoitajan, Metsähallituksen Luontopalvelujen, sekä maastopyöräilyä innokkaasti harrastavien retkeilijöiden näkemykset maastopyöräilystä luonnonsuojelualueella. Piirrokset ovat lahjakkaan kuvittajan Anton Lipastin kynästä. 

Tässä kohden on tärkeää mainita Suomen Ladun tekemä laaja maastopyöräilijän etiketti (suomenlatu.fi), joka ansiokkaasti ohjeistaa maastopyöräilyyn harrastuksena.

Kansallispuisto-kehyksessä on nostettu esiin nämä kolme asiaa. 

  1. Luonnonsuojelualueilla, kuten kansallispuistoissa, jokamiehenoikeuksia on rajoitettu, ja liikkumista ohjataan erilaisilla ohjeilla ja säännöillä. Maastopyöräilyyn liittyvät ohjeistukset ovat kansallispuistokohtaisia, ja ajantasaisin tieto löytyy aina kunkin kohteen kuvauksesta Luontoon.fi-sivustolla.
  2. Sosiaalinen kestävyys on kansallispuistoissakin tärkeää. Erityisesti ne kohtaamistilanteet, joissa pyöräilijä lähestyy takaapäin hitaammin etenevää kävelijää, voivat olla hankalia. Vauhdin hidastaminen kuuluu aina kohtaamiseen, samoin äänimerkit - oli se sitten pyöränkello tahi leppoisa tervehdys. Ja siitä onkin enää lyhyt matka kuulumisten vaihtoon ja kulkureittien vertailuun. 
  3. Suojelualueen luontoarvojen turvaamiseksi on tärkeää pysyä merkityillä reiteillä, jotta maasto ei kulu reittien ulkopuolella. Kansallispuistot on perustettu ensisijaisesti luonnon ja sen monimuotoisuuden suojelemiseksi, minkä lisäksi kansallispuistot tarjoavat ihmisille monenlaisia virkistäytymismahdollisuuksia.

Viestintämateriaalin tarve tuli esille Lapin Ammattikorkeakoulun ja Metsähallituksen yhteistyössä järjestämässä työpajassa Saariselällä syksyllä 2021. Työpajassa, johon myös alueen matkailuyrittäjiä sekä Inarin kunnan pyöräilyhankkeen edustaja osallistuivat, todettiin, että voimakkaasti kasvaneella maastopyöräily-aktiviteetilla on upeat maisemalliset puitteet Urho Kekkosen kansallispuistossa, erilaisia pyöräilyreittejä on lukumääräisesti hyvin ja matkailualueella on monia pyörävuokraamoja. Puutteena listattiin viestintä- ja opastusmateriaalin vähäisyys. Lisäksi nähtiin tarve ennakoida erilaisia ristiriitatilanteita kävijämäärien kasvaessa. Maastopyöräilijät osallistettiin viestintämateriaalin tekoon nettikyselyn ja puhelinhaastattelujen kautta.

Työpajatyöskentelyn ja viestintämateriaalien teon Pohjoisen luonnonilmiöt -projektissa on mahdollistanut Euroopan unionin hankerahoitus ENI Kolarctic CBC-ohjelmassa. Pohjoisen luonnonilmiöt -projekti edistää kestävää luontomatkailua Napapiirin pohjoispuolella kansainvälisenä yhteistyönä yhdessä Norjan kanssa. Hankkeen päätavoitteina on kasvattaa tietämystä pohjoisesta luonnosta ja sen ainutlaatuisista ilmiöistä sekä tuottaa uusia opastus- ja opetusmateriaaleja ja palveluja luontomatkailukäyttöön. 

Maastopyöräilemisiin siis!

Lisätietoja