Uutiset

Takaisin

Maastopalvelut paranevat Liesjärven, Torronsuon ja Päijänteen kansallispuistoissa, Ilvesreitillä sekä Evon retkeilyalueella

13.5.2019

Kanta- ja Päijät-Hämeen luontokohteiden reittejä, taukopaikkoja ja opasteita kehitetään maaseuturahoitteisella hankkeella vuosina 2019-2021. Hankerahoituksen ansiosta luontokohteiden saavutettavuus paranee ja palvelut monipuolistuvat huomioiden liikuntaesteiset, lapsiperheet, seniorit ja aktiiviliikkujat.

Kalastajat Evolla. Kuva: Kirsi Kuusisto.

Kestävä lähimatkailu, luonnossa liikkuminen ja virkistäytyminen ovat yhä suositumpia trendejä. Hankkeen avulla Kanta- ja Päijät -Hämeen kansallispuistot, Ilvesreitti ja Evon retkeilyalue ovat valmiita vastaamaan kysyntään ja vastaanottamaan kasvavia käyntimääriä ja uusia käyttäjiä. Hankkeessa lisätään taukopaikkojen, reittien ja opasteiden määrää ja parannetaan niiden laatua. Samalla huomioidaan liikuntaesteiset, lapsiperheet, seniorit ja erilaiset harrastajaryhmät, kuten maastopyöräilijät ja polkujuoksijat.

Liesjärvelle rakennetaan uusi esteetön taukopaikka ja reitti. Torronsuolla parannetaan Kiljamon alueen pysäköintiä ja taukopaikan palveluja sekä esteettömyyttä. Evolla selkiytetään ja lisätään alueen opastusta, toteutetaan maastopyöräilyreitistö ja rakennetaan esteetön reitti ja laituri. Päijänteellä kunnostetaan Päijätsalon historiallinen näkötorni, kehitetään Pulkkilanharjun ja Kelventeen palveluja sekä parannetaan käyntimäärälaskentaa. Hämeen Ilvesreitistön lähtöpaikoille lisätään opastustauluja ja laajennetaan pysäköintialueita sekä rakennetaan Melkuttimille uusi taukopaikka.

Pyöräilijä Evolla. Kuva: Kirsi Kuusisto.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen kuntien, Hämeen virkistysalueyhdistyksen luontomatkailuyritysten ja muiden kehittämishankkeiden kanssa. ”Maastopalvelujen parantaminen tukee Luonto lisää liikettä- ja Luonto kaikille -hankkeissa luotuja luontomatkailuyritysten palveluja Liesjärvellä ja Torronsuolla”, iloitsee Tammelan kunnanjohtaja Kalle Larsson.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 999 500 €, josta 70 % on Hämeen ELY-keskuksesta tulevaa EU-osarahoitteista Maaseuturahaston rahoitusta. Hankkeen toteuttaja on Metsähallituksen Luontopalvelut. Pääosa omarahoituksesta muodostuu eduskunnan Liesjärvelle, Torronsuolle ja Evolle myöntämästä lisämäärärahasta. Myös Asikkalan, Padasjoen ja Sysmän kunnat sekä Hämeen virkistysalueyhdistys osallistuvat hankkeen rahoitukseen. Hanke käynnistyy vuonna 2019 rakentamistöiden tarkemmalla suunnittelulla ja kilpailuttamisilla. Tavoitteena on aloittaa ensimmäisiä rakentamistöitä jo syksyllä, vaikka pääosa maastotöistä tuleekin painottumaan vuoteen 2020.

Lisätietoja:

LIFEn tunnus. ELYn tunnus. Maaseutu.fi:n tunnus.